Trim »

Årsmelding for 2018

Årsmeldinga er no klar og blir levert ut i løpet av dei neste vekene. Om du ikkje klarar å vente kan du lese den her no!! 😀 KLIKK PÅ BILDET OVER FOR Å LESE…

Årsmøte i Trimgruppa

ÅRSMØTE I TRIMGRUPPA B.B.I.L hos Astrid Volle Tysdag, 5. Februar 2019, kl. 19.00 Sakliste 1. Godkjenning av sakliste. 2. Val av møteleiar. 3. Val av skrivar. 4. Årsmelding. 5. Rekneskap. 6. Arbeidsplan. 7. Budsjett 2019. 8. Innkomne saker. Styret 2018 Leiar Astrid Volle Sekretær. Britt Bakka Nettansvarleg Sabine Exner Styremedlem Rune Fure Styremedlem Jon Fossheim

Resultat Breimstrimmen 2017-2018

I kveld var det idrettsbasar til BBIL med flott oppmøte. Trimguppa delte ut bronse- og sølvplakatar samt vinnarhuer til dei 3 med mest trimpoeng over og under 15 år. Sjå heile resultatliste her

Oppteljing av Breimstrimmen pågår . . .

. . . og vi er faktisk snart i mål. Dette var siste år med å prøve å finne ut av uleselege handskrift utviska av regn og snø. Registrering i bok er over i Breimstrimmen. På idrettsbasaren søndag, 25.11. skal dei 3 beste i klassane over og under 15 år premierast. I tillegg delar vi ut diplomar. Du… Les meir »

Brua til Skitnevatnet

Skal du ta turen til Trimposten ved Skitnevatnet bør du gå over brua ved kraftverket på Myklebuststøylen. Brua på støylen blir tatt vekk om vinteren.

Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2018

Breimsbygda idrettslag ber om forslag til Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2018. Frist for innsending av forslag er 12.november. Les meir om kriteria til Årets eldsjel og Stimulanseprisen. På bildet ser du Jannike Felde som vart tildelt Årets eldsjel 2017.

Vanskeleg tilkome til Sandalsstøylen

Varselskilt har det vore lenge, men no er også brua i starten på råsa ganske øydelagt. Det fleste vel å gå via Fossheimstøylen. I neste sesong skal vi ikkje ha post her. Men vi skal ha 2 andre i tillegg til dei vi har: Skavegga og Skitnevatne på ruta mellom Myklebustdalen og Stardalen.    

Reinløpet – resultat

Og slik gjekk det på Reinløpet 2018: Vi fekk ha Reinløpet siste dagen før det store regnet sette inn. Det var fint vêr, men litt kalde  vind. Vi klarte å unngå kollisjon med presentasjonen av dei nye konfirmantane, men det var visst også ei handballturnering ein plass. Nokon var smarte og starta før den offisielle registreringa begynte for… Les meir »

Trimgruppa avlyser

Høygarden – Røsskleivvatnet, onsdag 22.8. og Ryssdal – Ryssdalshornet – Restøylen, søndag, 26.8. Men vel møtt til Reinløpet, søndag 9.9.18, meir info kjem etter kvart.