Dugnadslister Breimstafetten

BREIMSTAFETTEN 5.mai 2019

Breimstafetten vart starta i 1933, og vert i år arrangert for 81. gong. Framleis er Breimstafetten viktig for eldre og ikkje minst yngre utøvarar.

Vi vonar at du som oppsett funksjonær vil vere med å bidra desse timane, til beste for Idrettslaget og bygda. Breimstafetten er ei viktig inntektskjelde for idrettslaget.

Om det ikkje høver, eller du ikkje ynskjer å vere med, er det VIKTIG at du melder frå til Bjarte Heggheim innan ONSDAG 1.mai  Tlf: 9971 4474  

Hovudkomiteen :

Bjarte Gangeskar(leiar), Inge Geir Sårheim, Eirik Myklebust, Are Gil, Kristin Sandal,  Inger Berit Skinlo, Anette Eide, Bjarte Heggheim, Arve Kleppe og Elin Bergheim.

I leiargruppa er fylgjande:

 • Stemneleiar:          Dagfinn Nyhammer                              
 • Vekslingsvakter: Roger Hjelle
 • Samband:               Stein Even Sårheim                               
 • Sperretenester: Leif Øystein Felde
 • Løypekomite:        Bjørn Sårheim                                         
 • Salsleiar:                 Are Gil   
 • Billettørar:              Jan Erik Fløtre                                         
 • Parkering:               Ola Hetle

Tidsskjema:

 • Kl. 13.00 Defilering, opningsappell, Breimstafettmedaljen, Eivind Indrebø sitt minnefond og defileringspremie
 • Kl 13.30 SFE Kraftprøve
 • Kl 14.15 Start Gutar
 • Kl 14.30 Start Jenter
 • Kl 14.45 Start KONGLERIKET Ministafett sponsa av SSF
 • Kl 15.30 Start Bedriftsklasse/Opa klasseKl 15.45 Start Dame og Dame Veteran
 • Kl 16.00 Start Herre Veteran og Superveteran
 • Kl 16.15 Start Herre
 • Stor Premieutdeling                   

Nedanfor ligg funksjonærliste for den enkelte sektor.

 Bjarte Gangeskar                                                                                                    

– leiar hovudkomiteen -