Terminlister, linkar og nyttige dokument

Fotballøkta.no

Ressursside for trenarar. Basert på en samarbeidsavtale etablert mellom NFF og S2S, gis alle landets klubber fri tilgang til denne nettbaserte treningsplattformen. Det betyr at alle klubbens trenere, spillere og ledere får gratis Full Tilgang.


Sportsplan Breimsbygda fotball

Her er sportsplan for Breimsbygda fotball. Dette er eit overordna dokument som seier noko om kva vi prøver å oppnå i fotballgruppa og litt om kva vi gjer i praksis for å få det til.

Tanken er å vidareutvikle planen med meir detaljert innhald på dei enkelte aldersnivå.


Presentasjon i forbindelse med Trenar og lagleiarmøte:

Trenar og lagleiarmøte_2015