Treningstider Fotball 2018

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag
G/J 6 og 7 år 1745-1900
G 8 og 9 1730-1900 1800-1900
J8 J9 og J10 1745-1900 1800-1900
G 10 (5ar) 1800 kamp 1800-1900
G 11 (7ar)  1800 kamp 1900-2000 1900-2000
J 12 (7ar) 1730-1900 1800 kamp 1730-1900
J 13/14 (9ar) 1900 kamp 1730-1900 1730-1900
G 13/14 (9ar) 1900 kamp 1900-2030 1900-2030
G 15/16/17 (9ar) 1900-2030 1900 kamp 1900-2030
A lag herre 1900 kamp 1900-2030
STIL (1/2 bane) 1900-2030

Treningstid torsdag for 8, 9 og 10 åringar er valfritt om ein vil bruke.
Dette er opp til den enkelte trenar i samråd med foreldre.
J 12 laget har både 11 og 12 åringar.
G 11 laget har både 11 og 12 åringar.
Byrkjelo stadion kan og brukast når den opnar.
Endringar eller leige av bana må avklarast med Leif Ø Felde, tlf 480 04 160