Friidrett

 • Mini-Sparebankleikane

  Onsdag 16.juni kl.18.00 arrangerar Breimsbygda Friidrett Mini-Sparebankleikane på Byrkjelo stadion for dei i alderen 6 år til 12 år. Det er kunn for barn busett i Gloppen kommune.

  Ein kan melde seg på 60meter, lengde og liten ball, og påmeldinga skjer på tribuna frå kl.17.30. Dette er eit gratis arrangement, og vi håpar mange vil komme!

  Vi vil trenge hjelp av foreldre som møte opp, for å få til eit kjekt og trygt arrangement. Barn som ikkje fyller 6 år i år, kan ikkje delta, og den vanlege treninga i Breimsbygda Friidrett går ut denne kvelden. 

   

  Les meir

 • Sparebankleikane 12.juni.

  Laurdag 12.juni blir det arrangert Sparebankleikane på Byrkjelo stadion. Denne gangen er dette eit arrangement for dei i alderen 13år til 20år. 

  Program

   

  Øvingar ein kan melde seg på til er:
  • 60m hekk
  • 100m, 400m, 800m og 1000m
  • høgde
  • lengde
  • diskos
  • slegge
  • kule

  Påmelding for dei i Breimsbygda Idrettslag til Anne-Merete: kleppenesa@gmail.com

  BBIL betalar startkontigent.

   

  Vi vil følgje reglane for Covid19 som gjeld. Akkurat no er det maks 200 personar på arrangement ute.

  Les meir

 • Helkjastøylen opp - resultat

  Då er Helkjastøylen opp avslutta, både fysisk og digitalt. Det var veldig kjekt å få til eit fysisk arrangement igjen og totalt har det vore 90 betalande deltakarar. Nedanfor er ei liste over trekkpremiar, og premiar for løp.

  Trekkpremiar:

  • Elias Flølo Kleppe
  • Nikolai Aardal Gloppholm
  • John Inge Sørland
  • Kari Jordanger
  • Mathias Seime Skinlo
  • Vetle Bolstad Aabrekk
  • Oscar Aaland
  • Erik Risholm
  • Jørgen Aa Sandal
  • Marte Paulen

  Premiar for løp:

  • Jørgen Aa Sandal
  • Jakob Felde
  • Erlend Hetle
  • Regine Aa Sandal
  • Sindre Fjellestad
  • Anders Paulen
  • Håvard Klakegg
  • Julie Seime Skinlo
  • Olava Felde Sårheim
  • Eiril Paulen
  • Live Bolstad Aabrekk
  • Ask Lode
  • Vegard Hetle
  • Aslak Felde Sårheim

  Premiar kan ein hente på Byggvaren med Kent Øystein Hjelle. Gratulere!

       

  Les meir

 • Friidrett for barn - KURS!

  Nedanfor er innbyding til nettbasert kurs i friidrett for barn. Det er veldig viktig at fleire vaksne, som ynskjer å lære meir om dette, kan ta seg eit slikt kurs. Breimsbygda idrettslag vil sjølvsagt betale kurset.

  Les meir

 • Helkjastøylen opp

  Også i år blir det arrangert "Helkjastøylen opp", i eit samarbeid mellom friidrettsgruppa og orienteringsgruppa. Dette er eit populært dugnadsarrangement med mange deltakarar.

  "Helkjastøylen opp" blir i år arrangert fysisk fredag 14.mai og digitalt 13. til 24.mai. Det digitale arrangementet er som i fjor, medan det fysiske blir litt annleis enn dei tidligare åra.

  Fredag 14.mai vil Tore prest starte løpet i ballbingen kl.18.00. Der startar alle på likt, med god avstand. Denne løypa er for 5.klasse og eldre. Frå brua kan deltakarane starte kl.17.30, spre seg godt og sleppe forbi deltakarar som kjem bak i full fart.

  Påmelding til det fysiske løpet kan du gjere ved start, men aller helst vil vi ha påmelding på førehand til kleppenesa@gmail.com. Deltakarpremie til alle. På grunn av Covid-19 vil det ikkje bli ei samla avslutning på toppen, og vi ber om at deltakarar går ned att vegen så snart de er i stand til det etter løpet.

  Vi har to løyper:
  Løype 1: Oppstart i ballbingen i Øvre Hovden, på sti gjennom skogen opp til 1000årsplassen, deretter på veg oppover mot Hjelltunet. Derifrå er det 1 km på sti opp til Helkjastøylen.

  Løype 2: Er den siste kilometeren på løype 1.

  Betaling på VIPPS til 138640 (Breimsbygda friidrett), 50kr per deltakar eller 200kr for familie. Send bekreftelse på betalinga di og kven som har/skal delta til kleppenesa@gmail.com (dette gjeld begge variantane).

  Trekkepremiar for det fysiske og digitale løpet blir annonsert i etterkant. Dette blir kjekt!

  Les meir

 • Komande friidrett stemner

  Friidrett sesongen er snart i gang for fullt. Her er nokre aktuelle stemner, i nærleiken, som ein kan delta på. Detaljerte opplysingar rundt alder og øvingar, i tillegg til invitasjonar vil komme etterkvart på Facebook gruppa til Breimsbygda friidrett.

  • 8.mai: Opningsstemne løp Førde
  • 22.mai: Nasjonalt stemne på Skei
  • 6.juni: Loggane Open - Kastestemne
  • 12.juni: Sparebankleikane på Byrkjelo

  Påmelding til dei ulike stemner sender ein til Anne-Merete, kleppenesa@gmail.com. Breimsbygda idrettslag betalar startavgift.

  Les meir

 • Ein super stafett!

  Laurdag 1.mai var det Konglerike ministafett for barn og unge ved Breim skule. Det var god påmelding med nesten 100 deltakarar fordelt på til saman 20 lag. Vi var heldige med vêret, og samtlige kosa seg.

  Vi delte stafetten i to starttidspunkt slik at vi ikkje skulle bli for mange samstundes. Det var god innsats av alle!

  Her er litt bilete frå arrangementet.

       

  Les meir

 • Kongleriket ministafett 1.mai

  Laurdag 1.mai arrangerar Breimsbygda friidrett Kongleriket ministafett på Reed stadion. Dette er eit arrangement for dei som går på Breim skule, og vi håpar mange ynskjer å delta. 

  Påmeldingsfrist er satt til torsdag 29.april, og vi ynskjer å få desse av klassekontaktene. 

  Er der klasser som manglar nokon for å få eit ekstra lag, kan ei løysing vere at nokre spring fleire gangar. Det kan vere greitt å vite om ei klasse ikkje kan ha sine lag i samme heat på grunn av dette. 

  Les meir

 • Oppstart friidrett trening

  Friidretten vil for barn opp til 10 år starte opp onsdag 5.mai kl.17.30-18.30. Treningane for dei som er 10 år og eldre vil halde fram kl.18.00-19.00 fram til 5.mai, og vil etter det vere frå kl.18.30-19.30.

  Vi vil sjølvsagt legge til rette treningane ut i frå dei retningslinjene som er gjeldande. Håpar vi ser deg der!

  Les meir

 • Idrettskulen 25.03.21

  I kveld vart siste Idrettskule for dette vår-semesteret gjennomført. Det var friidrett på menyen med Julia Jordanger og Maren Sårheim som trenarar.

  Ungane var flinke til å delta og dei hadde det kjekt, trur kanskje dei til og med fekk nokre gode tips og triks.

  Friidrett som er på onsdagar frå kl.17.30-18.30 for dei som er mellom 4 år og 9 år, startar opp mest sannsynleg i veke 15. Følg med på Facebook for meir informasjon når det nermar seg!

  Les meir

 • Friidrett 2021!

  Friidrettsgruppa hadde årsmøte 14.02.2021 og fekk summert opp eit litt rart år 2020, men og tenkt litt framover.

  Det var mykje som gjekk ut på grunn av Covid19 i år 2020, men vi fekk gjennomført nokre småstemner og fleire av utøvarane i Breimsbygda idrettslag har fått vist seg fram i løpet av året. Helkjastøylen opp vart gjennomført i lag med orienteringsgruppa virtuelt både på våren og hausten, med mange deltakarar! For 2021 vil det (vertfall på våren) bli gjennomført på same måte.

  Tilbod framover

  Friidrett/basis for ungar i alderen 10-13år har vore eit tilbod som har gått for det meste som normalt, og vil framleis vere eit tilbod onsdagar. Idrettskulen for ungar i alderen 4-9 år startar opp i mai. Dette er eit tilbod der ungane får oppleve mykje leik, og får prøvd seg litt i nokre enkle og kjekke friidrettsøvingar. Denne treninga blir og onsdagar.

  Vi ynskje å få gjennomført arrangement som let seg gjere i tida vi er i no. Breimstafetten er avlyst, men vi ser på om vi i friidrettsgruppa kan få til noko for dei yngste i laget. I tillegg ynskje vi å gjennomføre Lagmesterskap og Byrkjeloleikane, men dette tar vi litt etterkvart.

  Vi i friidrettsgruppa vil ynskje alle velkomen på treningar og arrangement, her er noko for alle! Håpar vi ser deg i 2021!

  Styret i friidrettsgruppa:

  • Leiar: Reidar Moldestad
  • Nestleiar/sekretær: Anne-Merete Kleppenes
  • Styremedlem:
   • Are Gil
   • Kent Øystein Hjelle
   • Ann Iren Festervoll
   • Iselin Myklebust
   • Per Erik Hjelle (ny)

  Les meir

 • KLUBBKVELD FOR BBIL

  INTERSPORT SANDANE INVITERER ALLE MEDLEMMAR I BREIMSBYGDA IL, TIL KLUBBKVELD MED MANGE GODE TILBOD TIRSDAG 24.MARS KL 1800-2000

  GÅ IKKJE GLIPP AV FØLGANDE TILBOD:

  • 30% PÅ LAGSKLEDE
  • 40%  VINDJAKKE JR/SR
  • 30% FOTBALLSKO
  • 25% PÅ ORDINÆRE VARER I BUTIKKEN. (med unntak av syklar)

  ALLE SOM HANDLER DENNE KVELDEN, ER MED I TREKNING AV VERDIKORT PÅ KR 700,-.

  VEL MØTT!
  HELSING INGRID OG LISBETH

  Les meir