Hjelp til bruk av ny side…

Her er instruksjonsvideoar på korleis ein skal legge inn innlegg og lage sider på BBIL sine nettsider.

Gruppeleiar har innloggingsinformasjon.

Korleis lage innlegg som brukar gruppe:

Eksempel på korleis ein lagar innlegg og publiserar det til ei eller fleire sider.

Korleis lage eigne sider som brukar superbrukar:

Eksempel på korleis ein lagar ei ny side og legg denne til ei underside, her er Fotball brukt som eksempel.