Idrettskulen 2016/2017

Breimsbygdaidrettslag har i mange år hatt idrettsskule for dei yngre medlemane i idrettslaget i vinterhalvåret. Leik og lagspel har vore hovudinnhaldet i øktene i gymsalenpå Byrkjelo eller Reed.

I år har idrettsskulen fått NYTT INNHALD!

Vert gjennomført for aldersgruppa 1. til 4. klasse. 10 og 11 åringar kan delta dersom dei ikkje er med på treningar i særgruppene. Dette for å fange opp dei som ikkje er aktive elles i idrettslaget

Idrettsskulen vil fokusere på to ting:

1.Basisferdigheitar: Dette er grunnleggande trening som er viktig for alle, men spesielt barn og unge, for å utvikle seg sosialt og fysisk. Eksempel på slik trening er koordinasjon, balanse og rørsle.

2.Prøve ut eit breitt aktivitetstilbod: Bli introdusert for-og få teste ut flest mogeleg idrettar i ung alder er eit mål for idrettskulen. Idrettslaget har tru på at allsidigheit verkar positivt på utviklinga til barn og unge og dei får opplever meir mestring som gjev motivasjon som motverkar at ein vel å slutte med trening.

Treningane til idrettskulen vil difor veksle mellom dei ulike særidrettanei idrettslaget, men basistrening vil alltid vere ein del av økta. All aktivitet vert lagt opp for at ein skal oppleve mestring –sjølv om ein prøver ein idrett for første gong!

IDRETTSSKULE
1.-2. klasse TORSDAG KL. 1800-1900
3.-4. klasse TORSDAG KL 1900-2000
Veke Dato Aktivitet Oppmøte Merknad
42 20.okt Basis Byrkjelo gymsal
43 27.okt Basis Byrkjelo gymsal
44 03.nov Basis Byrkjelo gymsal
45 10.nov Handball Breimshallen
46 17.nov Volleyball Byrkjelo gymsal
47 24.nov Fotball Reed Stadion Treng ikkje fotballsko
48 01.des Vektløfting Byrkjelo gymsal
49 08.des Nattorientering Stadionbygget Ta med lykt! Ta med foreldre!
50 15.des Volleyball Byrkjelo gymsal
51 22.des Basis Breimshallen
52 JUL/NYTTÅR
1 05.jan Vektløfting Byrkjelo gymsal
2 12.jan Ski Utviken
3 19.jan Volleyball Byrkjelo gymsal
4 26.jan Ski Utviken
5 02.feb Ski Utviken
6 08.feb Handball Breimshallen
7 15.feb Ski Utviken
8 VINTERFERIE
9 02.mar Vektløfting Byrkjelo gymsal
10 09.mar Handball Breimshallen
11 16.mar Basis Breimshallen
12 23.mar Fotball Reed Stadion Treng ikkje fotballsko
13 30.mar Friidrett Byrkjelo stadion
14 06.apr Sykkel Hjellebrua Ta med eigen sykkel og hjelm
15 PÅSKE
16 20.apr Fotball Reed stadion Treng ikkje fotballsko
17 27.apr Friidrett Byrkjelo stadion
18 04.mai Trim/Fjelltur Utviken Alle (1.-4.kl) møter kl 1800
19 11.mai Fotball Reed Stadion
20 18.mai Volleyball Byrkjelo stadion  Beachbana
21 25.mai Trim/Fjelltur Myklebust Alle (1.-4.kl) møter kl 1800
22 01.jun Sykkel Utviken Ta med eigen sykkel og hjelm
23 08.jun Orientering Reed camping
24 15.jun Friidrett Byrkjelo stadion

Meir informasjon finn du her: