Idrettskulen 2017/2018

Breimsbygdaidrettslag har i mange år hatt idrettsskule for dei yngre medlemane i idrettslaget i vinterhalvåret.

Idrettskulen vert gjennomført for aldersgruppa 1. til 4. klasse. 10 og 11 åringar kan delta dersom dei ikkje er med på treningar i særgruppene. Dette for å fange opp dei som ikkje er aktive elles i idrettslaget

Idrettsskulen vil fokusere på to ting:

1.Basisferdigheitar: Dette er grunnleggande trening som er viktig for alle, men spesielt barn og unge, for å utvikle seg sosialt og fysisk. Eksempel på slik trening er koordinasjon, balanse og rørsle.

2.Prøve ut eit breitt aktivitetstilbod: Bli introdusert for-og få teste ut flest mogeleg idrettar i ung alder er eit mål for idrettskulen. Idrettslaget har tru på at allsidigheit verkar positivt på utviklinga til barn og unge og dei får opplever meir mestring som gjev motivasjon som motverkar at ein vel å slutte med trening.

Treningane til idrettskulen vil difor veksle mellom dei ulike særidrettanei idrettslaget, men basistrening vil alltid vere ein del av økta. All aktivitet vert lagt opp for at ein skal oppleve mestring –sjølv om ein prøver ein idrett for første gong!

IDRETTSSKULE
1.-2. klasse TORSDAG KL. 1730-1830
3.-4. klasse TORSDAG KL 1830-1930
Veke Dato Aktivitet Oppmøte Merknad
42 19.okt Basis Byrkjelo gymsal
43 26.okt Basis Byrkjelo gymsal
44 02.nov Turn Byrkjelo gymsal
45 09.nov Handball Breimshallen
46 16.nov Volleyball Byrkjelo gymsal
47 23.nov Friidrett Byrkjelo gymsal
48 30.nov Vektløfting Byrkjelo gymsal
49 07.des Handball Byrkjelo gymsal
50 14.des Volleyball Byrkjelo gymsal
51 21.des Basis Byrkjelo gymsal
52 JUL/NYTTÅR
1 04.jan Vektløfting Byrkjelo gymsal
2 11.jan Ski Utviken
3 18.jan Volleyball Byrkjelo gymsal
4 25.jan Ski Utviken
5 01.feb Ski Utviken
6 08.feb Handball Breimshallen
7 15.feb Ski Utviken
8 VINTERFERIE
9 01.mar Vektløfting Byrkjelo gymsal
10 08.mar Handball Breimshallen
11 15.mar Basis Byrkjelo gymsal
12 22.mar Friidrett Byrkjelo stadion
13 PÅSKE
14 05.apr Sykkel Byrkjelo skule
15 12.apr Orientering Gamle Byrkjelo bhg
16 19.apr Trim/Fjelltur P- plass meieriet Begge gruppene møter kl 18.00
17 26.apr Orientering Gamle Byrkjelo bhg

Meir informasjon finn du her: