Idrettskulen 2019/2020

Idrettskulen 2019/2020

Vert gjennomført for aldersgruppa 1. til 4. klasse.

10 og 11 åringar kan delta dersom dei ikkje er med på treningar i særgruppene.

Det er ulike oppmøteplassar gjennom året. Sjå nettsida for meir info og årsplan. Vi satsar på ein snørik vinter med gode muligheiter for aktivitet på Utvikfjellet. Det er difor ikkje lagt opp til idrettskule i januar/februar utover treningstidene til skigruppa, men vi prøver oss på nokre økter før påske igjen.

Idrettsskulen vil fokusere på to ting:

1.Basisferdigheitar: Dette er grunnleggande trening som er viktig for alle, men spesielt barn og unge, for å utvikle seg sosialt og fysisk. Eksempel på slik trening er koordinasjon, balanse og rørsle.

2.Prøve ut eit breitt aktivitetstilbod: Bli introdusert for-og få teste ut flest mogeleg idrettar i ung alder er eit mål for idrettskulen. Idrettslaget har tru på at allsidigheit verkar positivt på utviklinga til barn og unge og dei får opplever meir mestring som gjev motivasjon som motverkar at ein vel å slutte med trening.

IDRETTSSKULE
1.-2. klasse TORSDAG KL. 1800-1900
3.-4. klasse TORSDAG KL 1900-2000
Veke Dato Aktivitet Oppmøte Merknad
42 17.okt Basis Byrkjelo gymsal
43 24.okt Basis Byrkjelo gymsal
44 31.okt Friidrett Byrkjelo gymsal
45 07.nov Handball Breimshallen
46 14.nov Volleyball Byrkjelo gymsal
47 21.nov Friidrett Byrkjelo gymsal
48 28.nov Vektløfting Byrkjelo gymsal
49 05.des Handball Byrkjelo gymsal
50 12.des Volleyball Byrkjelo gymsal
51 19.des Basis Byrkjelo gymsal
52 JUL/NYTTÅR
1 Utviken Treningane til skigruppa
2 Utviken Treningane til skigruppa
3 Utviken Treningane til skigruppa
4 Utviken Treningane til skigruppa
5 Utviken Treningane til skigruppa
6 Utviken Treningane til skigruppa
7 Utviken Treningane til skigruppa
8 VINTERFERIE
9 27.feb Vektløfting Byrkjelo gymsal
10 05.mar Handball Breimshallen
11 12.mar Basis Byrkjelo gymsal
12 19.mar Friidrett Byrkjelo stadion Evt. Byrkjelo gymsal
13 26.mar Trim/Fjelltur P- plass meieriet Begge gruppene møter kl 1800
14 02.apr Sykkel Breim Skule
15 PÅSKE