AU og administrasjon

Her er kontaktinformasjon til sentrale personar i idrettslaget:

Arbeidsutval:

Leiar: Bjarte Gangeskar                                                2022

Nestleiar: Vegar Sårheim                                             2023

Styremedlem 1 Kariann Flølo                                       2023(ny)

Styremedlem 2: Ingrid Gloppestad Hjelle                      2022

Styremedlem 3: Erik Seime                                          2023

Styremedlem 4: Runar Kleppe                                      2023(ny)

Varamedlem: Siv Egge                                                 2022

Varamedlem: Freddy Brakestad                                   2023

Administrativ stilling:

Kristin Sandal ,  kristin@breimsbygda.no 95285015