AU og administrasjon

Her er kontaktinformasjon til sentrale personar i idrettslaget:

Arbeidsutval:

 • Leiar:  Bjarte Gangeskar
 • Nestleiar: Vegar Sårheim
 • Sekretær: Gro Larsen Hjelle
 • Styremedlem 1: Ingrid Gloppestad Hjelle
 • Styremedlem 2:  Erik Seime
 • Styremedlem 3: Sissel Eide Reed
 • Varamedlem: Siv Egge
 • Varamedlem: Freddy Brakestad

Gruppeleiarar/Styremedlemer:

Administrativ stilling:

Revisor:

 • Helene Gåsemyr
 • Hans Petter Myklebust
 • Grete Lysen (vara)

Anlegg og vedlikehald

 • Stein Otto Førde
 • Runar Kleppe
 • Endre Myklebust

Breimstafettkomiteen:

 • Leiar: Bjarte Gangeskar
 • Bjarte Heggheim
 • Inge Geir Sårheim
 • Elin Bergheim
 • Inger Berit Skinlo
 • Eirik Myklebust
 • Are Gil
 • Anette Eide
 • Arve Kleppe

Barneidrettsgruppa:

 • Leiar: Erik Seime
 • Janne Solheim
 • Manglar 1

Valnemnda:

 • Leiar: Rune Dag Kleppe
 • Jannike Helen Kleppe