AU og administrasjon

Her er kontaktinformasjon til sentrale personar i idrettslaget:

Arbeidsutval:

Gruppeleiarar/Styremedlemer:

Administrativ stilling:

 

Revisor:

 • Helene Gåsemyr (ny)
 • Hans Petter Myklebust
 • Grete Lysen (vara)

Anlegg og vedlikehald

 • Leiar:  Leif Arne Sætre (ny)
 • Stein Otto Førde
 • Runar Kleppe
 • Endre Myklebust

Breimstafettkomiteen:

 • Leiar: Bjarte Gangeskar
 • Bjarte Heggheim
 • Inge Geir Sårheim
 • Elin Bergheim
 • Inger Berit Skinlo
 • Eirik Myklebust
 • Are Gil
 • Anette Eide
 • Arve Kleppe

Barneidrettsgruppa:

 • Leiar: Erik Seime (ny)
 • Janne Solheim
 • Manglar 1

Valnemnda:

 • Leiar: Rune Dag Kleppe
 • Jannike Helen Kleppe
 • Olav S. Egge (ny)