Styre og gruppeleiarar

Gruppeleiarar:

Tillitsvalde BBIL 2021

Arbeidsutval:

Leiar: Bjarte Gangeskar                                                2022

Nestleiar: Vegar Sårheim                                             2023

Styremedlem 1 Kariann Flølo                                       2023(ny)         

Styremedlem 2: Ingrid Gloppestad Hjelle                      2022

Styremedlem 3: Erik Seime                                          2023

Styremedlem 4: Runar Kleppe                                      2023(ny)

Varamedlem: Siv Egge                                                 2022

Varamedlem: Freddy Brakestad                                   2023

 

Kontrollutval:

Helene Gåsemyr                                                          2022

Hans Petter Myklebust                                                 2022

Grete Lysen (vara)                                                       2023

 

Anlegg og vedlikehald

Leiar: Stein Otto Førde                                                 2022

Runar Kleppe                                                               2023

Endre Myklebust                                                         2023

Erlend Aabrekk                                                            2023(ny)

 

Breimstafettkomiteen:

Leiar: Bjarte Gangeskar                                                2022

Bjarte Heggheim                                                          2022

Inge Geir Sårheim                                                        2022

Elin Bergheim                                                              2023

Inger Berit Skinlo                                                         2022

Eirik Myklebus                                                             2023

Are Gil                                                                         2022

Anette Eide                                                                2022

Arve Kleppe                                                                 2022

 

Barneidrettsgruppa:

Leiar: Erik Seime                                                          2022

Janne Solheim                                                             2023

 

Valnemnda:

Leiar: Rune Dag Kleppe                                                2022

Jannike Helen Kleppe                                                   2023

3.rep

Vara

 

Trimgruppa:

Leiar: Astrid Volle Støyva                                             2022

Styremedlem: Jon Fossheim                                         2022

Styremedlem: Britt Bakka Henriksen                            2022

Styremedlem: Sabine Exner                                         2022

Styremedlem: Rune Fure                                             2022

Styremedlem: Anette Støyva                                       2023(ny)

 

Fotballgruppa

Leiar: Jan Arve Søvde                                                   2022

Styremedlem: Jannice Egge                                          2023 (ny)

Styremedlem: Odd Kronheim                                       2023

Styremedlem: Tone Mindresund                                  2022

Styremedlem: Raymond Niiranen                                 2022

Styremedlem: Espen Langedal                                     2022

Styremedlem: Anne Svangtun                                      2022

 

Handballgruppa

Leiar: Eva Marie Felde                                                  2022

Kasserar: Irene Flølo                                                    2023

Styremedlem: Camilla Heggen                                     2022

Styremedlem: Gitte Midtbø                                         2023

Styremedlem: Vegard Støyva                                       2023 (ny)

 

Skigruppa

Leiar: Anders Felde                                                      2022

Alpint: Per Asbjørn Felde                                             2022

Langrenn: Geir Thomas Myklebust                               2023

Leif Øystein Felde                                                        2023

Kasserar: Birgitte M. Paulen                                         2022

 

Friidrettsgruppa:

Leiar: Reidar Moldestad                                               2022

Nestleiar/sekretær: Anne Merete Kleppenes                2023

Styremedlemmer:

Are Gil                                                                         2023

Kent Øystein Hjelle                                                      2022

Iselin Myklebust                                                          2022

Ann Iren Festervoll                                                       2023

Per Erik Hjelle                                                              2023 (ny)

 

Orienteringsgruppa

Leiar: Jannike Felde                                                     2022

Styremedlem: Ragna Førde                                          2023

Styremedlem: Birgitte M. Paulen                                  2022

Styremedlem: Eva Marie Felde                                     2023 (ny)

 

Volleyballgruppa

Leiar: Jørgen Veien                                                      2022

Styremedlem: Vegar Sårheim                                       2022

Styremedlem: Sindre Willumsen                                  2023

 

Vektløftargruppa

Leiar: Ola Bergheim                                                     2022

Nestleiar: Vilde Sårheim                                               2022

Styremedlem: Robert Andre Moldestad                        2023

Styremedlem: Rolf Øyvind Sæthre Hauge                     2023

Styremedlem: Julia Jordanger Loen                              2023 (ny)

1.vara: Bjarne Bergheim (1.vara)                                  2023

2.vara: Ole-Kristoffer Sørland (2.vara)                           2022

 

Sykkelgruppa 

Leiar: Helge Løtuft                                                       2022

Nestleiar: Bjarte Heggheim                                          2022

Styremedlem: Kjetil Fløtre                                           2023

Styremedlem: Elin Bergheim                                        2023

Styremedlem: Per Rune Hjelle                                      2022

Styremedlem: Karin Aardal                                          2022