Idrettsklubben

idk_logo

Velkomen til IDK

 

 • Vaktlister IDK 2020/2021

  Det blir heldigvis IDK i år også! For dei som er nye, så er IDK i Stadionbygget ved idrettsbana. På IDK kan ein vere i gymsalen, spele Playstation, bordtennis, air hockey og andre spel, kjøpe vafler i kiosken, henge med vener og mykje meir.

  Her kjem vaktlister fram til jul.  Vi legg opp til to vaktperiodar pr. kveld: kl.18.00-20.00 og 20.00-23.00 

  På grunn av smittevernstiltak, set vi i år opp 6 vakter pr vakt. Det betyr at alle heimar blir sett opp 2 gongar før jul og to gongar etter jul. For at vi skal greie å gjennomføre IDK, er det viktig at alle er med å bidreg!  Håper de er positive til å stille på! Alle føresette med barn i 4.-10.klasse blir sett opp på vakt. Om det er slik at ditt barn ikkje nyttar IDK, har vi forståing om de ikkje vil stille på.  Vi vil gjennom sesongen føre lister på kven som er på IDK, slik at vi får oversikt på kven som deltek.

  Visst du ikkje har høve den datoen du er sett opp, byter de dykk i mellom. Om det ikkje går, ber vi deg om å gje beskjed på  tlf. 90619713. Det er fint om du kan gje beskjed om alternativ dag du kan stille allereie ved forfall. Vi vil sende ut ei påminning om vakta di pr. sms nokre dagar før.

  Det er sett opp nokre ansvarlege som har ansvar kvar sin fredag. Dei vil ta ein gjennomgang av reglar og rutinar med vaktene på starten av vakta, derfor fint om alle kan kome 10 min før slik at ein får gjort dette skikkeleg. Gjertrud Støyva har ansvar på kjøkkenet og vil vere der kvar fredag. Sidan vi ønskjer mindre «henging» i sentrum på den eldste gruppa har Gjertrud utvida utvalet i kiosken denne sesongen.

  GENERELLE REGLAR FOR IDK

  • Alle stiller i joggebukser/treningstøy
  • Vi oppfordrar til å la mobilen ligge att heime eller i lomma. Bruk tida til å hygge deg saman med venene dine.
  • Det er ikkje lov med mat/drikke i gymsalen eller gangen utanfor.
  • Det er ikkje tillate med røyk/snus/alkohol under IDK
  • Alle må registrere seg når dei kjem til IDK. Dette gjer de ved inngangen til stadionbygget og i gymsalen.
  • Alle må følgje smittevernsreglar om handvask og avstand.

  SÆRSKILTE REGLAR FOR DEN YNGSTE GRUPPA (4-6.klasse)

  • Vi ynskjer at alle møter til kl.18.00 for felles samling og informasjon oppe i stadionbygget
  • Ein skal vere på området ved stadionbygget/skulen, det er ikkje lov å gå i sentrum (foreldre vert kontakta om dette vert gjort).
  • Det er ikkje lov med medbrakt godteri/brus etc.

  Vaktene kan ta kontakt med heimen om det oppstår uønska hendingar. Snakk gjerne om reglane heime.

  Ein skal ikkje plage andre, ein skal vere grei og snill, og for øvrig kan ein gjere kva ein vil!

   

  VAKSENROLLA PÅ IDK

  • Ein samlar seg ved start av vakt og går gjennom reglar og fordeler seg på området (i stadionbygget, i gymsalen og på uteområdet).
  • Dei vaksne rullerer og ser til at barna/ungdomen
   • -er i god aktivitet/leik/samspel, ev hjelper dei i gong
   • -held eit særskilt auge til om nokon er utanfor
   • -rullerer på utstyr slik at alle får prøve (t.d. x-boxen).
  • Sjekk at dører som skal vere låst på skulebygget er det (t.d. dører opp og inn til garderobar/basseng).
  • Hjelpe til og sjå til at alle ryddar opp etter seg.
  • Få alt på plass i gymsal før IDK stenger (sjå plakat om kvar utstyret skal vere)
  • Vere gode førebilete

  Vaktlister haust 2020

  Veke 43 Fredag 23.oktober
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Camilla Gimmestad
    Irene Flølo
    Solgunn Sårheim Brakestad
    Erik Seime
    Per Arne Strand
    Stefan Van Hulst
     
  20:00-23:00 Linn Elisabeth Aresvik
    Camilla Heggen
    Silje Kleppe
    Siv Egge
    Anders Bjørnereim
    Ronny Sæthre

   

  Veke 44 Fredag 30.oktober 
     
  Ansvarlig Odd Kronheim
     
  18:00-20:00 Runar Stensaker
    Andreas Gregor
    Asle Henning Jordanger
    Elin Stensaker
    Maiken Sekkingsatd
    Inger Lise Lillemo
     
  20:00-23:00 Edita Almenning
    Jana Unterfrancova
    Ragna Førde
    Pål Sandal
    Jan Robin Aaland
    Kåre Eimind

   

  Veke 45 Fredag 6.november
     
  Ansvarlig Gitte Midtbø
     
  18:00-20:00 Birgitte Myklebust
    Anne Svangtun
    Ann Iren Festervoll
    Ansgar Fonn
    Hallvar Høgenes Bergesen
    Esmeralda Doorennspleet
     
  20:00-23:00 Aslak Johnsen
    Leon Dag Kårstad
    Bernt Reed
    Runar Sandnes
    Kristin Felde
    Anne Merete Kleppenes

   

  Veke 46 Fredag 13.november
     
  Ansvarlig Espen Eithun Langedal
     
  18:00-20:00 Cato Risholm
    Sebastian Skinlo
    Tone Mindresunde
    Cecilie Myklebust
    Kristian Myklebust
    John Olav Frøystad
     
  20:00-23:00 Benthe Klakegg
    Per Jonny Moldestad
    Kåre Hetle
    Venke Fonn Skarstein
    Merte Jordanger
    Ellen Jorun Hjelle

   

  Veke 47 Fredag 20.november
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Grete Olin Nedreberg
    Gudmund Egge
    Anton Kleppe
    Lena Eriksen
    Tore Myklebust
    Anita Seime
     
  20:00-23:00 Frank Ryland
    Mette Reed
    Guttorm Håheim
    Stig Henning Merkesdal
    Janne Myklebust
    Tina Eide

   

  Veke 48 Fredag 27.november 
     
  Ansvarlig Odd Kronheim
     
  18:00-20:00 Mari Heggheim
    Tanja Skinlo-Sharp
    Terese Lødemel
    Baard Helle Bolstad
    Johan Andre Jordanger
    Tom Asle Kvile
     
  20:00-23:00 May Britt Kvellestad
    Ingrid Bjørnereim
    Hugleik Almenning
    Else Tømmerstøl
    Kathrin Hauge Stokke
    Grete Aa Sandal

   

  Veke 49 Fredag 4.desember
     
  Ansvarlig Gitte Midtbø
     
  18:00-20:00 Lindy Paulen
    Dagrun Torheim
    Tone Lise Jacobsen
    Helge Bjørnereim
    Suzanne Van de Geest
    Bjarne Egge
     
  20:00-23:00 Sonja Jordanger Loen
    Jannike Felde
    Are Gil
    Gro Hjelle
    Sissel Eide Reed
    Hilde Kvile

   

  Veke 50 Fredag 11.desember 
     
  Ansvarlig Espen Eithun Langedal
     
  18:00-20:00 Jan Arve Strand
    Nina Flølo
    Hanne Karin Sunde
    Jon Atle Vereide
    Rolf Kjetil Egge
    Inger Berit Skinlo
     
  20:00-23:00 Venke Kolbotn
    Karin Årdal
    Fred Leon Pedersen
    Hanne Karin Sunde
    Elin Katrin Raad
    Trond Morten Bø

   

  Veke 51 Fredag 18.desember
     
  Ansvarlig Jan Arve Søvde
     
  18:00-20:00 Roger Egge
    Frode Støyva
    Aud Marit Skarrebo
    Raymond Niranen
    Linda Kristin Eikenes
    Darryl Skinlo-Sharp
     
  20:00-00:00 Arne Frode Øvreset
    Anders Felde
    Claus Guttesen
    Norleif Jordanger
    Terje Loen 
    Jon Fossheim

  Les meir

 • Vaktlister for IDK 2019

  Vi har satt opp vaktlister for foreldre fram til jul, dei kjem i posten i løpet av dei næraste dagane. Eller du finn dei på linken under. Håper du har mulighet til å ta di vakt, om det ikkje passar er det flott om du prøvar å bytte med nokon av dei andre på lista.

  Du finn vaktlista her: 

  Infoskriv med reglar for IDK finn du her: Infoskriv_IDK 2019

  Les meir

 • Vaktlister for IDK 2019

  Vi har satt opp vaktlister for foreldre fram til påske, dei kjem i posten i løpet av dei næraste dagane. Eller du finn dei på linken under. Håper du har mulighet til å ta di vakt, om det ikkje passar er det flott om du prøvar å bytte med nokon av dei andre på lista.

  Du finn vaktlista her: 

  Infoskriv med reglar for IDK finn du her: Infoskriv_IDK

  Les meir

 • Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2018

  Breimsbygda idrettslag ber om forslag til Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2018. Frist for innsending av forslag er 12.november. Les meir om kriteria til Årets eldsjel og Stimulanseprisen. På bildet ser du Jannike Felde som vart tildelt Årets eldsjel 2017.

  Les meir

 • Vaktlister til IDK

  Vi har satt opp vaktlister for siste del av sesongen til IDK 2017/18. Håper du har mulighet til å ta di vakt, om det ikkje passar er det flott om du prøvar å bytte med nokon av dei andre på lista.

  Du finn vaktlista her:  Etter jul 2017_2

  Les meir

 • IDK fredag 27.oktober

  Fredag 27.oktober er det elevkveld på Gloppen ungdomsskule. Andre/eldste gruppa på Idrettsklubben (IDK) går difor ut og vi lar 7.klasse vere med på første gruppa. Vi minner om at det er reglane på første gruppa som gjeld for alle. Velkomen på IDK!

  Les meir

 • Eldsjelpris og Stimulansepris 2017

  Breimsbygda idrettslag ber om forslag til Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2017. Frist for innsending av forslag er 12.november. Les meir om kriteria til Årets eldsjel og Stimulanseprisen. På bildet ser du Robert Andre Moldestad som fikk Stimulanseprisen 2015.

  Les meir

 • Treningstider 2017-2018

  Haustferien er over og det betyr at idrettslaget set i gang alle aktiviteter for vinterhalvåret. Vi har laga ei oversikt som du finn her, eller få oppdatert oversikt i vår nettbaserte kalender. Vi ynskjer nye og gamle medlemmer velkomen til ein aktiv haust og vinter!

  Les meir

 • Ekstraordinært årsmøte i BBIL

  Søndag 26.mars kl.20:00 vert det ekstraordinært årmøte i Breimsbygda idrettslag. Det finn stad på kontoret i 1.etasje på stadionbygget.

   

  Sakliste:

  1.Konstituering

  2. Val

  Vel møtt!

  Les meir

 • Vaktliste IDK

  Her er vaktlista for IDK..

  Vaktliste til Idrettsklubben_etter jul

  Les meir

 • Innkalling og sakliste til årsmøte i Breimsbygda idrettslag

  Velkomen til årsmøte i Breimsbygda idrettslag søndag 5.mars kl.20.00.

   

   

   

  Sakliste til årsmøtet i BBIL på Breim skule 5. mars 2017 kl. 2000.

  1. Konstituering.
   1. Godkjenning av innkalling.
   2. Godkjenning av sakliste.
   3. Val av møteleiar.
   4. Val av sekretær.
   5. Val av to til å skrive under møteboka.
  2. Årsmelding for 2016.
  3. Rekneskap for 2016.
  4. Medlemskontingent for 2017.
  5. Budsjett for 2017.
  6. Val.
  7. Godkjenning av valde gruppestyrer.

  Møtet finn stad i klasserommet ved skulekjøkken i kjellaren, inngang ved gymsal.

  Les meir

 • Idrettsklubben 9.desember

  Pga. juleball på ungdomsskulen fredag 9.desember vert det kun ei gruppe på IDK. Den vert kl.18-20 og er for dei i 4.-7.klasse. Vi lar altså dei i 7.klasse vere med på første gruppa. Neste fredag er det sesongavslutning og to grupper som normalt. Vel møtt!

  Les meir