Idrettsklubben

idk_logo

Velkomen til IDK

 

 • Vaktlister IDK 2021

  Det blir heldigvis IDK i år også! For dei som er nye, så er IDK i Stadionbygget ved idrettsbana. På IDK kan ein vere i gymsalen, spele Playstation, bordtennis, air hockey og andre spel, kjøpe vafler i kiosken, henge med vener og mykje meir.

  Her kjem vaktlister fram til jul.  Vi legg opp til to vaktperiodar pr. kveld: kl.18.00-20.00 og 20.00-22.00 

  På grunn av smittevernstiltak, set vi i år opp 6 vakter pr vakt. Det betyr at alle heimar blir sett opp 2 gongar før jul og to gongar etter jul. For at vi skal greie å gjennomføre IDK, er det viktig at alle er med å bidreg!  Håper de er positive til å stille på! Alle føresette med barn i 4.-10.klasse blir sett opp på vakt. Om det er slik at ditt barn ikkje nyttar IDK, har vi forståing om de ikkje vil stille på.  Vi vil gjennom sesongen føre lister på kven som er på IDK, slik at vi får oversikt på kven som deltek.

  Visst du ikkje har høve den datoen du er sett opp, byter de dykk i mellom. Om det ikkje går, ber vi deg om å gje beskjed på  tlf. 90619713. Det er fint om du kan gje beskjed om alternativ dag du kan stille allereie ved forfall. Vi vil sende ut ei påminning om vakta di pr. sms nokre dagar før.

  Det er sett opp nokre ansvarlege som har ansvar kvar sin fredag. Dei vil ta ein gjennomgang av reglar og rutinar med vaktene på starten av vakta, derfor fint om alle kan kome 10 min før slik at ein får gjort dette skikkeleg. Gjertrud Støyva har ansvar på kjøkkenet og vil vere der kvar fredag. Sidan vi ønskjer mindre «henging» i sentrum på den eldste gruppa har Gjertrud utvida utvalet i kiosken denne sesongen.

  GENERELLE REGLAR FOR IDK

  • Alle stiller i joggebukser/treningstøy
  • Vi oppfordrar til å la mobilen ligge att heime eller i lomma. Bruk tida til å hygge deg saman med venene dine.
  • Det er ikkje lov med mat/drikke i gymsalen eller gangen utanfor.
  • Det er ikkje tillate med røyk/snus/alkohol under IDK
  • Alle må registrere seg når dei kjem til IDK. Dette gjer de ved inngangen til stadionbygget og i gymsalen.
  • Alle må følgje smittevernsreglar om handvask og avstand.

  SÆRSKILTE REGLAR FOR DEN YNGSTE GRUPPA (4-6.klasse)

  • Vi ynskjer at alle møter til kl.18.00 for felles samling og informasjon oppe i stadionbygget
  • Ein skal vere på området ved stadionbygget/skulen, det er ikkje lov å gå i sentrum (foreldre vert kontakta om dette vert gjort).
  • Det er ikkje lov med medbrakt godteri/brus etc.

  Vaktene kan ta kontakt med heimen om det oppstår uønska hendingar. Snakk gjerne om reglane heime.

  Ein skal ikkje plage andre, ein skal vere grei og snill, og for øvrig kan ein gjere kva ein vil!

   

  VAKSENROLLA PÅ IDK

  • Ein samlar seg ved start av vakt og går gjennom reglar og fordeler seg på området (i stadionbygget, i gymsalen og på uteområdet).
  • Dei vaksne rullerer og ser til at barna/ungdomen
   • -er i god aktivitet/leik/samspel, ev hjelper dei i gong
   • -held eit særskilt auge til om nokon er utanfor
   • -rullerer på utstyr slik at alle får prøve (t.d. x-boxen).
  • Sjekk at dører som skal vere låst på skulebygget er det (t.d. dører opp og inn til garderobar/basseng).
  • Hjelpe til og sjå til at alle ryddar opp etter seg.
  • Få alt på plass i gymsal før IDK stenger (sjå plakat om kvar utstyret skal vere)
  • Vere gode førebilete

  Vaktlister VINTER 2021

  NB! Eldste gruppe opp til og med 10. klasse og kun for dei som bur i Breim.

   

  Veke 4

  Fredag 29.januar

  Ansvarlig

  Jan Arve Søvde

     

  18:00-20:00

  Runar Stensaker

   

  Andreas Gregor

   

  Asle Henning Jordanger

   

  Elin Stensaker

   

  Maiken Sekkingsatd

   

  Inger Lise Egge

     

  20:00-22:00

  Tina Eide

   

  Ellen Jorun Hjelle

   

  Siv Egge

   

  Pål Sandal

   

  Jan Robin Aaland

   

  Kåre Eimind

   

  Veke 5

  Fredag 5.februar

  Ansvarlig

  Gitte Midtbø

     

  18:00-20:00

  Birgitte Myklebust

   

  Anne Svangtun

   

  Ann Iren Festervoll

   

  Ansgar Fonn

   

  Hallvar Høgenes Bergesen

   

  Stefan Van Hulst

   

  Anne Kristoffersen

  20:00-22:00

  Aslak Johnsen

   

  Leon Dag Kårstad

   

  Bernt Reed

   

  Runar Sandnes

   

  Kristin Felde

   

  Anne Merete Kleppenes

   

  Veke 6

  Fredag 12.februar

  Ansvarlig

  Espen Eithun Langedal

     

  18:00-20:00

  Cato Risholm

   

  Sebastian Skinlo

   

  Tone Mindresunde

   

  Cecilie Myklebust

   

  Kristian Myklebust

   

  John Olav Frøystad

     

  20:00-22:00

  Benthe Klakegg

   

  Per Jonny Moldestad

   

  Kåre Hetle

   

  Venke Fonn Skarstein

   

  Merte Jordanger

   

  Jana Unterfrancova

   

  Marie Evebø

   

  Veke 7

  Fredag 19.februar

  Ansvarlig

  Odd Kronheim

   
       

  18:00-20:00

  Grete Olin Nedreberg

   

  Gudmund Egge

   

  Anton Kleppe

   
   

  Lena Eriksen

   
   

  Tore Myklebust

   

  Anita Seime

   
       

  20:00-22:00

  Frank Ryland

   
   

  Mette Reed

   
   

  Guttorm Håheim

   

  Stig Henning Merkesdal

   

  Janne Myklebust

   

  Editha Almenning

   

   

  VEKE 8 VINTERFERIE, INGEN IDK.

   

  Veke 9

  Fredag 5.mars

  Ansvarlig

  Jan Arve Søvde

       

  18:00-20:00

  Mari Heggheim

   

  Tanja Skinlo-Sharp

   

  Terese Lødemel

   

  Baard Helle Bolstad

   

  Johan Andre Jordanger

   

  Tom Asle Kvile

   
       

  20:00-22:00

  May Britt Kvellestad

   

  Ingrid Bjørnereim

   

  Hugleik Almenning

   

  Silje Kleppe

   
   

  Kathrin Hauge Stokke

   

  Grete Aa Sandal

   

  Lin Solheim

   

   

  Veke 10

  Fredag 12.mars

  Ansvarlig

  Gitte Midtbø

   
       

  18:00-20:00

  Lindy Paulen

   
   

  Dagrun Torheim

   

  Tone Lise Jacobsen

   

  Helge Bjørnereim

   

  Suzanne Van de Geest

   

  Bjarne Egge

   
       

  20:00-22:00

  Sonja Jordanger Loen

   

  Jannike Felde

   
   

  Are Gil

   
   

  Gro Hjelle

   
   

  Sissel Eide Reed

   

  Hilde Kvile

   

   

  Veke 11

  Fredag 19.mars

  Ansvarlig

  Espen Eithun Langedal

       

  18:00-20:00

  Jan Arve Strand

   

  Nina Flølo

   
   

  Hanne Karin Sunde

   

  Jon Atle Vereide

   

  Rolf Kjetil Egge

   
   

  Inger Berit Skinlo

       

  20:00-22:00

  Venke Kolbotn

   
   

  Karin Årdal

   
   

  Fred Leon Pedersen

   

  Hanne Karin Sunde

   

  Elin Katrin Raad

   

  Trond Morten Bø

   

  Janne Håheim

   

   

  Veke 12

  Fredag 26.mars

  Ansvarlig

  Odd Kronheim

   
       

  18:00-20:00

  Roger Egge

   
   

  Frode Støyva

   
   

  Aud Marit Skarrebo

   

  Raymond Niranen

   

  Linda Kristin Eikenes

   

  Darryl Skinlo-Sharp

       

  20:00-22:00

  Arne Frode Øvreset

   

  Anders Felde

   
   

  Claus Guttesen

   
   

  Norleif Jordanger

   

  Terje Loen

   
   

  Jon Fossheim

   

   

  Les meir

 • Vaktlister for IDK 2019

  Vi har satt opp vaktlister for foreldre fram til jul, dei kjem i posten i løpet av dei næraste dagane. Eller du finn dei på linken under. Håper du har mulighet til å ta di vakt, om det ikkje passar er det flott om du prøvar å bytte med nokon av dei andre på lista.

  Du finn vaktlista her: 

  Infoskriv med reglar for IDK finn du her: Infoskriv_IDK 2019

  Les meir

 • Vaktlister for IDK 2019

  Vi har satt opp vaktlister for foreldre fram til påske, dei kjem i posten i løpet av dei næraste dagane. Eller du finn dei på linken under. Håper du har mulighet til å ta di vakt, om det ikkje passar er det flott om du prøvar å bytte med nokon av dei andre på lista.

  Du finn vaktlista her: 

  Infoskriv med reglar for IDK finn du her: Infoskriv_IDK

  Les meir

 • Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2018

  Breimsbygda idrettslag ber om forslag til Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2018. Frist for innsending av forslag er 12.november. Les meir om kriteria til Årets eldsjel og Stimulanseprisen. På bildet ser du Jannike Felde som vart tildelt Årets eldsjel 2017.

  Les meir

 • Vaktlister til IDK

  Vi har satt opp vaktlister for siste del av sesongen til IDK 2017/18. Håper du har mulighet til å ta di vakt, om det ikkje passar er det flott om du prøvar å bytte med nokon av dei andre på lista.

  Du finn vaktlista her:  Etter jul 2017_2

  Les meir

 • IDK fredag 27.oktober

  Fredag 27.oktober er det elevkveld på Gloppen ungdomsskule. Andre/eldste gruppa på Idrettsklubben (IDK) går difor ut og vi lar 7.klasse vere med på første gruppa. Vi minner om at det er reglane på første gruppa som gjeld for alle. Velkomen på IDK!

  Les meir

 • Eldsjelpris og Stimulansepris 2017

  Breimsbygda idrettslag ber om forslag til Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2017. Frist for innsending av forslag er 12.november. Les meir om kriteria til Årets eldsjel og Stimulanseprisen. På bildet ser du Robert Andre Moldestad som fikk Stimulanseprisen 2015.

  Les meir

 • Treningstider 2017-2018

  Haustferien er over og det betyr at idrettslaget set i gang alle aktiviteter for vinterhalvåret. Vi har laga ei oversikt som du finn her, eller få oppdatert oversikt i vår nettbaserte kalender. Vi ynskjer nye og gamle medlemmer velkomen til ein aktiv haust og vinter!

  Les meir

 • Ekstraordinært årsmøte i BBIL

  Søndag 26.mars kl.20:00 vert det ekstraordinært årmøte i Breimsbygda idrettslag. Det finn stad på kontoret i 1.etasje på stadionbygget.

   

  Sakliste:

  1.Konstituering

  2. Val

  Vel møtt!

  Les meir

 • Vaktliste IDK

  Her er vaktlista for IDK..

  Vaktliste til Idrettsklubben_etter jul

  Les meir

 • Innkalling og sakliste til årsmøte i Breimsbygda idrettslag

  Velkomen til årsmøte i Breimsbygda idrettslag søndag 5.mars kl.20.00.

   

   

   

  Sakliste til årsmøtet i BBIL på Breim skule 5. mars 2017 kl. 2000.

  1. Konstituering.
   1. Godkjenning av innkalling.
   2. Godkjenning av sakliste.
   3. Val av møteleiar.
   4. Val av sekretær.
   5. Val av to til å skrive under møteboka.
  2. Årsmelding for 2016.
  3. Rekneskap for 2016.
  4. Medlemskontingent for 2017.
  5. Budsjett for 2017.
  6. Val.
  7. Godkjenning av valde gruppestyrer.

  Møtet finn stad i klasserommet ved skulekjøkken i kjellaren, inngang ved gymsal.

  Les meir

 • Idrettsklubben 9.desember

  Pga. juleball på ungdomsskulen fredag 9.desember vert det kun ei gruppe på IDK. Den vert kl.18-20 og er for dei i 4.-7.klasse. Vi lar altså dei i 7.klasse vere med på første gruppa. Neste fredag er det sesongavslutning og to grupper som normalt. Vel møtt!

  Les meir