IDK Vaktoppsett 2016

Då er vi i gang med Idrettsklubben igjen!

Og vi fortsetter med å organisere  dugnaden ved å sette opp vaktlister.

 

Vi legg opp til to vaktperiodar pr. kveld: kl.18.00-20.00 og 20.00-23.00

I utgangspunktet satsar vi på at alle kun har ei vakt før jul og ei etter, pr. familie. For at det skal bli mogeleg er det viktig at alle er med å bidreg!

Vi har sett opp vaktliste og håpar du kan stille på den dagen du er sett opp. Viss du ikkje har høve, er det veldig fin tom du kan prøve å bytte med andre på lista. Visst ikkje ber vi deg om å gje beskjed til: Kristin Sandal, mob 95285015, kristin@breimsbygda.no

Det er fint om du kan gje beskjed om alternativ dag du kan stille allereie ved forfall. Vi vil sende ut ei påminning om vakta di pr. sms nokre dagar på førehand.

 

Det er sett opp nokre ansvarlege som har ansvar kvar sin fredag. Dei vil låse opp og organisere dei som kjem på dugnad, og er tilstades heile kvelden. Gjertrud Støyva har ansvar på kjøkkenet og vil vere der kvar fredag.

Skjermbilde 2016-10-25 kl. 13.06.34

Skjermbilde 2016-10-25 kl. 13.06.45

Skjermbilde 2016-10-25 kl. 13.06.55