Stimulansepris BBIL

Breimsbygda idrettslag ynskjer å få inn forslag til Stimulansepris 2021. Send inn forslag på e-post til kristin@breimsbygda.no innan 1.november 2021.

Stimulansepris i Breimsbygda idrettslag.

Målsetjinga med prisen er å stimulere unge utøvarar til satsing på ein eller fleire idrettar.

 

Retningsliner for tildeling:

  1. Stimulansprisen vert gjeven til unge og lovande utøvarar opp til og med 19 år.
  2. I vurderinga skal det leggast vekt på at utøvaren har vist framgang i si idrettsgrein, har viljen til å satse målbevisst, og er seriøs i trening og konkurransesamanheng.
  3. Stimulanseprisen skal annonserast på BBIL si heimeside, og alle medlemmar i idrettslaget kan kome med forslag. Med kvart forslag må det fylgje ei kort grunngjeving for kandidaturet.
  4. Stimulanseprisen skal vere ein pengesum/gåvekort på 5.000 kroner og eit diplom, og kan delast ut årleg.
  5. Tildeling av Stimulanseprisen vert gjort av AU i BBIL.

Desse har fått tildelt Stimulanseprisen frå Breimsbygda idrettslag:

2013 – Julie Helle Felde

2014 – Andreas Hetle

2015 – Robert Andre Moldestad

2016 – Leif Arne Sårheim Støyva

2017 – Håvard Hetle

2018 – Julia Jordanger Loen

2019 – Mathias R. Dale

2019 – Elias Helle Felde

2020 – Kristina Hjelle