Aktuelt i 2019

Årsmøte (5.2.19) har vedteke denne arbeidsplanen for 2019.

  • Merking av turstiar
  • Breimstrimmen
  • Trimturar
  • Reinløpet
  • Toppturen hausten 2019
  • Skru opp metallskilt på alle trimpostane