Arbeidsplan for 2020

Årsmøte (3.2.20) har vedteke denne arbeidsplanen for 2020.

  • Merking av turstiar – kontakte kultursjefen om eventuelt fleire merkeprosjekt
  • Breimstrimmen
  • Trimturar
  • Reinløpet
  • Toppturen hausten 2020

Rett etter årsmøtet fekk vi diskusjonen om Georeg og betalingsopsjonar på bordet. Og så kom Korona og sette ein stoppar for vidare planlegging i vår. Men no er vi i gang igjen. Sjå oppdatert informasjon under Turar 2020!