Arbeidsplan for 2021

Årsmøte 2020, tysdag 23.2.21 har vedteke denne arbeidsplanen for 2021.

  • Merking av turstiar, samordning med Gloppen kommune og DNT
  • Breimstrimmen
  • Trimturar
  • Sommartrim, registrering på 4 postar med QR-kode
  • Reinløpet, prøve ut nytt konsept