Årsmelding 2020

 

                                       Årsmelding frå trimgruppa 2020

 

Leiar : Astrid Volle

Sekretær : Britt Bakka Henriksen

Nettansvarleg : Sabine Exner

Styremedlem : Rune Fure

Styremedlem : Jon Fossheim

 

Det har vert et litt spesielt år så vi har ikkje fått avvikla meir en to styremøte.

Vi har fortsett med å ha dei arrangerte turane på søndagar i håp om å få med fleire på tur. Vi har fått gjennomført tre turar i år.

  1. August Sandalsfossen
  2. August Råda/Seimsstøylen
  3. August Trollebotnen

Takk til dei flinke guidane våre: Tore prest, Pål Sandal og Kjell Gåsemyr. Flotte turar som det godt kunna blitt med fleire på.

Av forskjellige årsaker har vi valt å ikkje skifte ut postar i år. Men vi kan tenke oss å enten utvide eller byte ut et par postar i 2021. Vi tar gjerne imot forslag til nye postar.

Reinløpet

Årets Reinløp blei gjennomført i fantastisk seinsommarver 17 grader på fjellet og lite vind. Synd at berre i overkant av 30 trimmarar gjekk turen. Vinnarar av Reinløpet-t-skjote var: Kjell Reed, Kristine Wergeland og Rune Aa. Gratulerer.

Vi takkar Fam. Nils Even Bjørnareim for lånet av hytta til base for Reinløpet og kaffikoking.

Det ligg mykje dugnadsarbeid bak et slikt arrangement. Med så få deltakarar så lurer vi litt på om det har livets rett. Vi tar gjerne imot tilbakemeldingar på det.

Poeng 2020

Vi har hatt en nedgang i antall trimmara i år. Dette heng nok saman med marknad strategien til Georeg, der dei ville legge inn betaling for abonnentar. Heldigvis gjekk dei tilbake på dette og appen er framleis gratis for den enklaste registreringsvarianten.

Flest poeng i klassa 15 år og yngre

Jørgen Aa Sandal         208 poeng

Borgny Kristin Hetle.   183 poeng

Regine Aa Sandal.        136 poeng

Flest poeng i klassa over 15 år

Johannes Hole        2462 poeng

Rita Bente Fløtre.   2338 poeng

Karsten Hopland     1545 poeng

Kongane/ Dronningane av Breimstrimmen på dei forskjellige postane 2019/2020

Snøfjellet/Grønskreda                 Johannes Hole      137 turar

Støyva/Bjørnareimstøylen          Karsten Hopland    45 turar

Tistamskaret                                  Johannes Hole        82 turar

Flølostøylen                                   Johannes Hole      186 turar

Blånibba                                         Jannike Felde          14 turar  

Fløtravarden                                  Johannes Hole      176 turar

Eggenipa                                         Rita Bente Fløtre    22 turar

Melkebakksteinen                         Rita Bente Fløtre  180 turar

Skitnevatnet                                   Leidulf Myklebust     9 turar

Skavegga                                         Karsten Hopland     41 turar

Dei som har gjennomført alle postane i tre år får bronseplakaten, dei som har gjort det seks gongar får sølvplakaten. Gull får en ved ti gongar.

3år bronse: Laila Jordanger, Grete Nedreberg, Eiril Paulen

6 år sølv:     Anders Paulen, Sissel Eide Reed

10 år gull:    Jannike Felde

Desse 33 har vert på alle postane : Johannes Hole, Reidun Ask Flølo, Rita Bente Fløtre, Jørgen Aa Sandal, Jonny Skinlo, Kari Ann Flølo, Jannike Felde, Borgny Kristin Hetle, Stian Førde, Jenny Flølo, Birgitte Paulen, Elin Merete Stensaker, Bjarne Egge, Grete Nedreberg, Gudmund Egge, Vegard Hetle, Ellisiv Hetle, Anders Paulen, Eiril Paulen, Oddny Kleppenes, Marthe Paulen, Kjell Paulen, Leif Øystein Felde, Grete Aa Sandal, Sissel Eide Reed, Monrad Kleppe, Kasper Stensaker, Knut Sande, Kasper Olai Paulen, Erlend Hetle, Gro Larsen Hjelle, Per Inge Seime, Laila jordanger.

Vi i trimgruppa Takkar alle som har vert med å bidrege i 2020 sesongen og ser fram til fleire flotte turar i 2021 sesongen.