Poeng 2010

  1. Flølostøylen       960 registreringar
  2. Hetlestøylen      781 registreringar
  3. Eggenipa           578 registreringar
  4. Fløtravarden      559 registreringar
  5. Skavegga          324 registreringar
  6. Grønskreda        195 registreringar
  7. Ryssdalshornet   116 registreringar
  8. Fossheimstøylen 103 registreringar

Totalt hadde postane 3611 besøk. 1280 ulike personar har registrert seg. Av dei er det 203 ungdom under 15 år.

Det har vore mykje jobb med oppteljinga og det har til tide vore vanskeleg å tyde namn. vi har gjort så godt vi kunne, men vi kan ikkje garantere at alt er 100 % rett. Meinar du at noko er feil, så ta gjerne kontakt med Sabine (48053040), så rettar vi det opp. Alle andre kan også få opplyst sine poeng viss dei tek kontakt.

Oddny Kleppenes 669
Rita Bente Fløtre 445
Jonny Skinlo 415
Marita Kleppenes Sårheim 310
Greta S. Veien 300
Norunn Nybø 233
Anne Merete Kleppenes 183
Jannike Felde 158
Henning Østrem 145
Solveig Raad 135
Andreas Hetle U 131
Sabine Exner 117
Reiel D Felde U 114
Gro Larsen Hjelle 110
Gunnhild Helle 110
Linda Langlo 110
Håvard Hetle U 109
Vilgun Hetle 108
Ingeborg Nybø 100
Solveig Lunde 100
Jostein Moldestad 99
Roger Andre Natås 92
Cesilie Sæten 84
Jakob Nybø Gangeskar U 76
Julie Helle Felde U 76
Rasmus Kleppe 76
Roger Hjelle 75
Brit Bakka Henriksen 74
Kristin Daling Felde 74
Kjell Gåsemyr 70
Eli F. Førde 69
Kåre Hetle 67
Sissel Fonn Sårheim 67
Ole Kristian Helle Felde U 66
Anne Karin Hjelle Skinlo 65
Ellisiv Hetle U 60
Elias Helle Felde U 56
Erlend Hetle U 50