Poeng 2011

Resultat Breimstrimmen 2011

I år var det 11 trimmarar som har registrert seg på alle 8 postane. Ein av dei kan også vente seg premie (tilfeldig trekt). Desse er:

Johnny Skinlo, Jannice Felde, Marita Kleppenes Sårheim, Sabine Exner, Solveig Lunde, Andreas Hetle, Kåre Hetle, Håvard Hetle, Marianne Sæhtre Geitrheim, Reidar Sandal og Irene Lunde.

trimpost tal personar/post Tal registreringar
1. Fløtrevarden 61 105
2. Snøfjellet/Grønskreda 1000 1806
3. Flølostøylen 263 476
4. Skavegga 312 904
5. Fossheimsstløylen 168 361
6. Eggenipa 400 422
7. Ryssdalshornet 115 132
8. Hetlestøylen 232 1646

 

Alder poeng
1. Norunn Nybø

797

2. Remi Ramslien

603

3. Johnny Skinlo

567

4. Greta S. Veien

395

5. Jannike Felde

299

6. Marita Kleppenes Sårheim

273

7. Stein Jarle Kollbotn

255

8. Ingeborg Nybø

222

9. Jakob Nybø Gangeskar U

221

10. Sabine Exner

191

11. Britt Bakka Henriksen

186

12. Sissel Fonn Sårheim

179

13. Anne Merete Kleppenes

162

14. Kjell Gåsemyr

149

15. Henning Østrem

143

16. Eli F. Førde

137

17. Rita Bente Fløtre

136

18. Solveig Lunde

135

19. Andreas Hetle U

128

20. Kristin Daling Felde

125

21. Edvin Bolstad

119

22. Kristin Kandal Ramslien

117

23. Rasmus Kleppe

112

24. Aslaug Klakeg Forland

106

25. Kåre Hetle

104

26. Beate Sætre Geitrheim

103

27. Stian Førde

99

28. Håvard Hetle U

98

29. Johannes Hole

98

30. Marianne Sætre Geitrheim

94

31. Reiel D Felde U

94

32. Jostein Brudevoll

88

33. Annette D. Natås

85

34. Vilgun Hetle

81

35. Sissel E. Reed

78

36. Solfrid Paulen Egge

75

37. Gro Larsen Hjelle

74

38. Reidar Sandal

73

39. Liv Berge

70

40. Ellisiv Hetle U

69

41. Bernt Reed

68

42. Synnøve Hetle Aspheim

68

43. Knut Fammestad

68

44. Arvid Jordanger

66

45. Johan Støyva

65

46. Reidun Ask Flølo

64

47. Roger Andre Natås (RAN)

63

48. Kari-Ann Flølo

61

49. Gunnhild Helle

61

50. Erlend Hetle U

57

51. John Støyva

55

52. Per Nerhus

54

53. Ida Nybø Gangeskar

53

54. Vidar Sandal

52

55. Åse Margrete Seime

51

56. Roger Hjelle

51

57. Marthea Felde U

51

58. Jon Gaasemyr

51

59. Anne Marie Fammestad

50

60. Jostein Moldestad

50