Poeng 2013

Breimstrimmen 2012-2013 – resultat

I år har vi berre talt opp Breimningar, difor har tal registreret besøk noko ned frå tidlegare år. Alle premiane har Eurofoto vore med å sponsa.

Fløtravarden 1488 besøk
Flølostøylen 1461 besøk
Støyvastøylen 1356 besøk
Kvilestøylen 931 besøk
Snøfjellet 499 besøk
Skavegga 497 besøk
Svartebotn 223 besøk
Ryssdalshornet 127 besøk
Felles turar 62 besøk
Samla 6642 besøk

Vi har hatt ein kraftig oppsving i tal på personar som har vore innom alle postane. Desse 44 har vore på alle postane i Breimstrimmen 2012-2013:

Johnny Skinlo, Greta S. Veien, Solveig Lunde, Knut Fammestad, Reidun Ask Flølo, Kari-Ann Flølo, Jannicke Felde, Gerd Larsen, Anne-Marie Fammestad, Sabine Exner, Irene Lunde, Gro Larsen Hjelle, Målfrid Solheim, Kristin Daling Felde, Vegard Hetle, Sissel E. Reed, Leif Øystein Felde, Øyvind Fure, Ellisiv Hetle, Regine Å. Sandal, Borgny Kristin Hetle, Håvard Hetle, Oddny Kleppenes, Camilla Heggen, Anders Paulen, Mathias Aa Sandal, Jørgen Fure, Kristoffer Hjelle, Else Tømmerstøl, Elin Katrin Raad, Rune Fure, Jenny Flølo Kleppe, Randi Støyva, Reidar Sandal, Bjørn Inge F. Kleppe, Vebjørn Sundal Førde, Marianne S. Geitrheim, Beate S. Geitrheim, Andreas Hetle, Karoline Hjelle, Kristina Hjelle, Grete Å. Sandal, Jørgen Å. Sandal, Inger Berit Skinlo

Alle dei fekk eit fin plakat som premie/bevis. Gi beskjed viss du ikkje har fått.

Premiering; dei 3 med flest poeng i kvar klasse:

Premie: Breimstrimmen si T-skjorte.

Flest poeng i klassa over 15 år:

  1. Johnny Skinlo
1016
  1. Norunn Nybø
903
      3.   Greta S. Veien

 

743

Flest poeng i klassa under 15 år:

  1. Jakob Nybø Gangeskar
123
  1. Øyvind Fure
106
      3.    Ellisiv HetleRegine Å. Sandal 105105

Det blei trekt ut 1 person i kvar klasse på kvar post uavhengig av tal turar:

Premie: Refleksvest med Breimstrimmen-logo

over 15 år under 15 år
Fløtravarden Stig Henning Merkesdal Oda Eirin Seime
Flølostøylen Reidun R. Flølo Eline Fløtre
Kvilestøylen Grete Olin Nedreberg Erlend Hetle
Støyvastøylen Synnøve Hole Jørgen A. Sandal
Svartebotn Rakel Merkesdal Vegard Hetle
Snøfjellet Linda Bergheim Eide Aslak Felde Sårheim
Skaveggane Ingrid Gloppestad Hjelle Esben Fløtre
Ryssdalshornet Leif Øystein Felde Håvard Hetle

«Kongane» av Breimstrimmen på dei forskjellige postane:

Kvilestøylen Norunn Nybø 269
Flølostøylen Greta S. Veien 83
Støyvastøylen Leif Heggheim 81
Fløtravarden Greta S. Veien 71
Skavegga Johnny Skinlo 56
Snøfjellet Johnny Skinlo 37
Svartebotn Reidar Sandal 15
Ryssdalshornet Solveig Lunde/Åse M. Seime 4

Vi har 120 personar som er registrert med over 50 poeng. (i fjor: 78 stk)

 

Johnny Skinlo 1016

Norunn Nybø 903

Greta S. Veien 743

Solveig Lunde 706

Knut Fammestad 651

Leif Heggheim 440

Reidun Ask Flølo 406

Alf Rune Felde 332

Kari-Ann Flølo 286

Rakel Merkesd 272

Sissel Fonn Sårheim 243

Jannike Felde 221

Gerd Larsen 210

Anne-Marie Fammestad 208

Sabine Exner 208

Jakob Kvile 198

Stian Førde 195

Reidar Sandal 192

Leidulf Myklebust 183

Magnar Hole 179

Solfrid Paulen Egge 164

Eli F. Førde 160

Åse Margrete Seime 160

Odd Hjelle 151

Britt Bakka Henriksen 146

Irene Lunde 145

Gro Larsen Hjelle 136

Turid Hjelle 135

Kåre Kårstad 134

Birgitte Myklebust Paulen 131

Målfrid Solheim 129

Grete Aa Sandal 128

Kristin Daling Felde 128

Kent Arvid Flølo 124

Jakob Nybø Gangeskar U 123

Mona Merkesdal Hole 122

Vegard Hetle U 120

Eirik Myklebust 118

Sissel E. Reed 116

Leif Øystein Felde 115

Edvin Bolstad 113

Jon Gåsemyr Byrkjelo 112

Øyvind Fure U 106

Aud Fløtre 105

Ellisiv Hetle U 105

Kjell Gåsemyr 105

Regine Å. Sandal U 105

Rita Bente Fløtre 105

Borgny Kristin Hetle U 104

Daniel Sårheim 102

Synnøve Hetle Aspheim 100

Ellen Skipenes 99

Håvard Hetle U 99

Oddny Kleppenes 99

Camilla Heggen 98

Rasmus Kleppe 98

Marita Kleppenes Sårheim 96

Johannes Hole 95

Anders Paulen U 93

Gitte A. Fløtre 88

Arvid Jordanger 87

Mathias Aa Sandal U 87

Torhild Merkesdal 86

Andreas Hetle U 84

Jan Karsten Øvreseth 84

Jostein Moldestad 84

Stig Henning Merkesdal 84

Torgrim Øvrebø 84

Solveig Raad 83

Beate Sætre Geitrheim 82

Jørgen Fure U 80

Kristoffer Hjelle U 79

Roger Hjelle 79

Ivar Halland 78

Liv Berge 78

Anette Støyva 75

Anne Marie Fløtre 75

Arve Gåsemyr 74

Else Tømmerstøl 74

Lise M Nedreberg 74

Anders Raad 72

Bjørn Inge Flølo Kleppe U 72

Eva Marie Felde 71

Lars Ove Sæthre 71

Johan Støyva 70

Kjetil Fløtre 70

Elin Katrin Raad 69

Gunnhild Helle 69

Rolf Sæthre 69

Sølvi Gåsemyr 69

Marthea Felde U 68

Per Nerhus 68

Rune Dag Kleppe 68

Erlend Hetle U 67

Rune Fure 67

Solveig Tørudstad 65

Ingvild Reed 64

Jenny Flølo Kleppe U 64

Jørgen Aa Sandal U 64

Linda Bergheim Eide 64

Jostein Fuglestrand 63

Karoline Hjelle 62

Ingeborg Nybø 61

Kristina Hjelle U 61

Aslak Felde Sårheim U 60

Jan Otto Nedreberg 59

Jannecke Solheim 58

Jon Fossheim 58

Reiel D Felde U 58

Torill Fjøsne 58

Randi Apalseth 57

Andreas Kvile 56

Sissel Myklebust 56

Tina løkke Vie 53

Gudrun M Hjelle 52

June K. Sårheim U 52

Kasper Olai Paulen U 52

Ingvild Jordanger Gaasemyr 51

Roger Andre Natås (RAN) 51

Runar Egge 50