Poeng 2016

Print

Stor framgang i tal registreringar

I år var det rundt 1100 fleire registreringar enn i fjor. Også den digitale registreringa gjennom georeg-appen har tatt av. 1284 registreringar har skjedd gjennom appen, dvs. ca. 22% av alle registreringane. Vi tek sikte på å nå 50% til neste sesong. Ein grunn er at oppteljing av poenga går som ein leik. Det viktigaste er likevel at det blir lettare for trimmarar å registrere seg ved posten. Eit tasteklikk er nok, og du får god oversikt over poenga du og alle andre i laget har fått.

Kun digitalt på Fløtravarden

I inneverande sesong prøver vi å ha ein post det berre går å registrere seg digitalt på. Dette blir Fløtravarden som er svært populær, kanskje særleg i skisesongen. Vi har lagt ut ei barnebok for dei yngste som ikkje har fått seg mobil enda. Vi oppmodar at ikkje vaksne skriv seg inn i barneboka. Spør heller om hjelp til å registrere deg digitalt. Viss forsøket ikkje lukkast, tar vi vekk posten igjen neste år. Fram til no ser det veldig lovande ut. Allereie 127 turgåarar har registrert seg digitalt sidan 1. oktober i år.

Registrerte personar

2015-2016

Registrerte besøk

2015-2016

Registrerte besøk i

2014-2015

Flølostøylen 391 1775 1181
Støyvastøylen-ny 400 1542   —
Restøylen 122 190   168
Tistamskaret-ny 266 808   —
Snøfjellet 196 699   590
Seime/Rådstøylen 151 288   231
Dunheia 163 337   201
Bøvassbu 127 161   115
Samla   5798 3699

Desse 50 (38 i fjor) har vore på alle postane i Breimstrimmen 2015-2016:

 

Rita Bente Fløtre, Johnny Skinlo, Jannike Felde, Gerd Larsen, Knut Fammestad, Oddny Kleppenes, Reidun Ask Flølo, Sabine Exner, Gro Larsen Hjelle, Gunnhild Helle, Grete Aa Sandal, Kåre Hetle, Ellisiv Hetle, Birgitte M. Paulen, Borgny Kristin Hetle, Marita Kleppenes Sårheim, Erlend Hetle, Roger Hjelle, Solfrid Paulen Egge, Åse M. Seime, Linda B. Eide, Monrad Kleppe, Anders Paulen, Marthe Paulen, Helene Gåsemyr,  Mathias Aa Sandal, Marion Bø, Birger Støyva, Anne Marie Fammestad, Sissel E. Reed, Eiril Paulen, Kjell Reed,  Vegard Hetle, Elin Katrin Raad,  Karoline Hjelle, Kristina Hjelle, Kaspar Olai Paulen, Marthea D. Felde, Reidar Sandal, Håvard Hetle, Svein Førde, Margit R. Seime, Thomas Bjørkelo, Kjell Paulen, Jørgen Aa Sandal, Per Inge Seime, Regine Aa Sandal, Anne Merete Kleppenes, Inghild Røyseth, Kurt R. Seime,

Dei som har gjennomført alle postane i tre år får bronseplakaten, dei som har gjort det seks gongar får sølvplakaten.

Plakat 2015-2016_sølv

3 år – bronse Solfrid P. Egge, Erlend Hetle, Roger Hjelle, Inghild Røyseth, Margit

R. Seime, Per Inge Seime

6 år – sølv Jannike Felde, Håvard Hetle

Premiering;  dei 3 med flest poeng i kvar klasse:

Premie:  Handklede med Breimstrimmen-motiv og namn. Delvis sponsa av Eurofoto.

Flest poeng i klassa over 15 år:

1.
Norunn Nybø
990
2. Solveig Lunde 567
3. Johnny Skinlo 529
3. Rita Bente Fløtre 529

 

Flest poeng i klassa 15 år og yngre:

  1. Ellisiv Hetle
138
2. Borgny Kristin Hetle 132
3.      Erlend Hetle 121

Hetle-familien

«Kongane» av Breimstrimmen på dei forskjellige postane 2015-2016:

Trimpost turar
Støyvastøylen Solveig Lunde 81
Flølostøylen Rakel Merkelsdal 69
Seime/Rådastøylen Nils Seime 38
Restøylen Olav Fuglestrand 9
Tistamskaret Norunn Nybø 84
Snøfjellet Norunn Nybø 62
Dunheia Oddny Kleppenes 20
Bøvassbu Rita Bente Fløtre 6

 

Vi har 110 personar som er registrert med over 50 poeng. (i fjor: 74 )

 

Norunn Nybø 990
Solveig Lunde 567
Rita Bente Fløtre 529
Johnny Skinlo 529
Jannike Felde 486
Gerd Larsen 461
Sissel Fonn Sårheim 445
Knut Fammestad 431
Oddny Kleppenes 424
Reidun Ask Flølo 416
Karsten Hopland 391
Rakel Merkesdal 385
Britt Bakka Henriksen 380
Sabine Exner 324
Gro Larsen Hjelle 277
Johannes Hole 273
Synnøve Hetle Aspheim 244
Norbjørg Seime Bø 225
Andreas Kvile 218
Greta S. Veien 217
Mona Merkesdal Hole 211
Leif Heggheim 195
Magnar Rune Hole 172
Odd Hjelle 171
Turid Hjelle 171
Gunnhild Helle 169
Sissel Myklebust 156
Grete Aa Sandal 155
Jostein Brudevoll 148
Kåre Hetle 140
Ellisiv Hetle 138
Birgitte Myklebust Paulen 138
Borgny Kristin Hetle 132
Marit Moldestad 132
Asbjørn Paulen 128
Marita Kleppenes Sårheim 122
Erlend Hetle 121
Roger Hjelle 118
Jostein Moldestad 116
Solfrid Paulen Egge 115
Leidulf Myklebust 114
Berit E. Sørland 114
Åse Margrete Seime 113
Inga Helen Seime 110
Målfrid Solheim 110
Magne Støyva 110
Linda Bergheim Eide 117
Monrad Kleppe 108
Nils Seime 108
Anders Paulen 106
Kai Friese 105
Olina Solheim 102
Jakob Nybø Gangeskar 101
Marthe Paulen 101
Helene Gåsemyr 101
Mathias Aa Sandal 97
Marion Bø 96
Birger Støyva 95
Anne-Marie Fammestad 94
Kjell Gåsemyr 93
Kristin Daling Felde 92
Sissel E. Reed 91
Eiril Paulen 86
Kjell Reed 84
Aslaug Østenstad 84
Vegard Hetle 79
Julie Helle Felde 76
Elin Katrin Raad 76
Karoline Hjelle 75
Oddveig Seime Bø 75
Lene Hjelle 72
Arvid Jordanger 72
Åshild B. Hetle 71
Kristina Hjelle 69
Anette Støyva 69
Kasper Olai Paulen 68
Marthea D. Felde 66
Reidar Sandal 65
Håvard Hetle 65
Elin K. Solheim 64
Jørgen Fure 64
Bente Skinlo 63
Svein Førde 62
Kari-Ann Flølo 60
Kari Synna Raad 60
Margit R. Seime 58
Anne Marie Fløtre 58
Jan Carlsen 58
Øyvind Fure 58
Finn Ove Jordanger 56
Thomas Bjørkelo 56
Laila Jordanger 55
Kjell Paulen 55
Ingvild Reed 54
Rune Fure 54
Olav Fuglestrand 54
Maria B. Hetle 53
Jørgen Aa Sandal 53
Per Inge Seime 53
Olianna Felde 53
Regine Aa Sandal 52
Anne-Merete Kleppenes 52
Oda Eirin Seime 52
Natalie Seime 52
Eli Reed Lothe 52
Kari Ann Flølo 52
Eva Marie Felde 52
Stig Henning Merkesdal 50
Sølvi Sunde 50
Terje Hauge 50