Poeng 2017

Stor framgang i tal registreringar

Trenden frå i fjor fortset også i år. Vi har registrert stor framgang både i personar og i registreringar. Dette er flott.

Nye postar i år

Slik som dei føregåande åra vart to av ni trimpostar bytta ut. Dette gjer vi for å få litt variasjon. Vi ser fleire prøver seg på turmål som dei ikkje ville ha gått utan det er ein trimpost. I år måtte Restøylen og Seime/Rådastøylen vike, og Eggenipa og Melkebakksteinen kom inn. Vi berekna poeng på postane slik: 1 poeng per time fram til turmål pluss 1 poeng per høgdemeter frå naturleg startpunkt.

Digital registrering

Vi har merka oss ein stor framgang av digitale registreringar. Det lettar oppteljingsjobben vår, men gjer det også enkelt for trimmarane å registrere seg og halde oversikt kor mange poeng ein sjølv og dei andre i laget har. Vi prøvde å ha Fløtravarden berre som digital post med ei bok for barn i tillegg. Men det har ikkje fungert godt nok. Mange vaksne med mobil har likevel skrive seg inn i boka. Framover gjeld berre den digitale registreringa med Georeg på Fløtravarden. Dette blir nok elles siste sesong med oppteljing av bøkene på dei andre 8 trimpostane. Vi håpar at enda fleire vil registrere seg med Georeg i år.

 

Registrerte personar

2016-2017

Registrerte besøk

2016-2017

Flølostøylen 409 2814
Støyvastøylen-ny 343 1450
Fløtravarden – ny 192 1071
Snøfjellet 174 746
Tistamskaret-ny 179 721
Seime/Rådastøylen 136 290
Sandalsstøylen – ny 127 243
Blånibba – ny 108 234
Restøylen 114 176
Samla 1782 774

 

Desse 44 har vore på alle postane i Breimstrimmen 2016-2017:

Jonny Skinlo, Johannes Hole, Rita Bente Fløtre, Norunn Nybø, Gerd Larsen, Oddny Kleppenes, Jannike Felde, Knut Fammestad, Monrad Kleppe, Reidun Ask Flølo, Birgitte Myklebust Paulen, Sabine Exner, Anne Merete Kleppenes, Ellisiv Hetle, Marthe Paulen, Anders Paulen, Borgny Kristin Hetle, Gro Larsen Hjelle, Øyvind Fure, Anne Mari Fammestad, Regine Aa Sandal, Marion Bø, Gudmund Egge, Jørgen Aa Sandal, Elin Katrin Raad, Else Tømmerstøl, Erlend Hetle,  Rune Fure, Roger Hjelle, Per Inge Seime, Jørgen Fure, Ranveig Fugle, Reidar Sandal, Mathias Aa Sandal, Vegard Hetle, Håvard Hetle, Kristina Hjelle, Sissel Eide Reed, Inghild Røyseth, Grete Aa Sandal, Åse Margrete Seime, Margit R. Seime, Endre F. Kvile, Emma F. Kvile.

Dei som har gjennomført alle postane i tre år får bronseplakaten, dei som har gjort det seks gongar får sølvplakaten.

3 år – bronse Jørgen Fure, Rune Fure, Øyvind Fure, Anders Paulen, Elin Katrin Raad, Sissel Eide Reed, Åse Margrethe Seime
6 år – sølv Sabine Exner, Knut Fammestad, Ellisiv Hetle, Gro Larsen Hjelle, Reidar Sandal, Jonny Skinlo

 

Premiering;  dei 3 med flest poeng i kvar klasse:

Premie:  Turkopp med Blånibba-motiv. Delvis sponsa av Eurofoto.

 

 

 

 

Flest poeng i klassa over 15 år:

1.Johnny Skinlo 1725
2. Johannes Hole 1195
3. Rita Bente Fløtre 1120

 

Flest poeng i klassa 15 år og yngre:

  1. Ellisiv Hetle
225
2. Marthe Paulen 169
3. Anders Paulen 164

 

 

«Kongane» av Breimstrimmen på dei forskjellige postane 2016-2017

Trimpost turar
Flølostøylen Johannes Hole 232
Fløtravarden Johnny Skinlo 118
Snøfjellet/Grønskrea Johnny Skinlo 108
Støyvastøylen Solveig Lunde 86
Tistamskaret Norunn Nybø 79
Sandalsstøylen Grete Aa Sandal 26
Seime/Rådastøylen Nils Seime 26
Blånibba Rita Bente Fløtre 22
Restøylen Gerd Larsen 8

 

Vi har 117 personar som er registrert med over 50 poeng.

Johnny Skinlo 1725
Johannes Hole 1195
Rita Bente Fløtre 1120
Norunn Nybø 1058
Karsten Hopland 630
Sissel Fonn Sårheim 607
Solveig Lunde 599
Gerd Larsen 573
Oddny Kleppenes 565
Rakel Merkesdal 480
Jannike Felde 456
Knut Fammestad 444
Monrad Kleppe 414
Britt Bakka Henriksen 349
Reidun Ask Flølo 341
Asbjørn Paulen 337
Birgitte Myklebust Paulen 330
Grete Aa Sandal 325
Sabine Exner 282
Norbjørg Seime Bø 276
Greta S. Veien 267
Jostein Moldestad 263
Linda Bergheim Eide 241
Anne-Merete Kleppenes 240
Leif Heggheim 237
Ellisiv Hetle 225
Mona Merkesdal Hole 225
Synnøve Hetle Aspheim 210
Gro Larsen Hjelle 195
Andreas Kvile 188
Sissel Myklebust 186
Odd Hjelle 186
Turid Hjelle 186
Åse Margrete Seime 177
Marit Moldestad 177
Gunnhild Helle 176
Marthe Paulen 169
Anders Paulen 164
Borgny Kristin Hetle 163
Øyvind Fure 160
Leidulf Myklebust 159
Mette Carlsen 159
Jan Carlsen 153
Anne-Marie Fammestad 136
Erlend Flølo 135
Regine Aa Sandal 124
Målfrid Solheim 123
Magnar Rune Hole 121
Marion Bø 120
Gudmund Egge 119
Jørgen Aa Sandal 119
Jørgen Fure 118
Elin Katrin Raad 118
Else Tømmerstøl 117
Erlend Hetle 116
Rune Fure 116
Roger Hjelle 114
Oddveig Seime Bø 111
Per Inge Seime 110
Solfrid Paulen Egge 101
Marita Kleppenes Sårheim 100
Reidar Sandal 99
Mathea Carlsen 93
Rannveig Fugle 92
Åshild B. Hetle 91
Jostein Brudevoll 90
Endre F. Kvile 87
Julie Helle Felde 86
Kjell Paulen 85
Mathias Aa Sandal 84
Aslaug Østenstad 84
Tom Asle Kvile 81
Vegard Hetle 81
Berit E. Sørland 79
Nils Seime 78
Håvard Hetle 77
Kristina Hjelle 76
Laila Jordanger 76
Anette Støyva 75
Edvin Bolstad 75
Olina Solheim 75
Linda F. Kandal 73
Birger Støyva 72
Sissel E. Reed 71
Eiril Paulen 70
Jon Fossheim 70
Hannah Carlsen 69
Kari Ann Flølo 67
Kari Synna Raad 66
Anne Marie Fløtre 66
Stig-Henning Merkesdal 65
Øyvind N. Fuglestrand 65
Camilla Heggen 64
Helene Gåsemyr 63
Kåre Hetle 63
Kari Jordanger 63
Arild Myhre 63
Anne Karin Hjelle Skinlo 62
Kasper Olai Paulen 62
Inga Helen Seime 61
Reidar Moldestad 61
Kari-Ann Flølo 60
Ove A. Jakobsen 60
Maria B. Hetle 58
Inghild Røyseth 58
Oda Eirin Seime 57
Bente Skinlo 55
Kent Arvid Flølo 55
Roy Seime 55
Hilde Hole 54
Stella Jordanger 54
Leif Øystein Felde 53
Finn Ove Jordanger 52
Andreas Hetle 52
Magne Reidar Seime 51
Emma F. Kvile 51
Arvid Jordanger 50
Kjetil Fløtre 50