Poeng 2018

Stor framgang i tal registreringar

Trenden frå i fjor fortset også i år. Vi har registrert ein liten framgang i personar, men ein stor framgang i registreringar. Dette er flott. Det har vore ein flott vår og sommar sesong i år.

 Nye postar i år

Slik som dei føregåande åra vart to av ni trimpostar bytta ut. Dette gjer vi for å få litt variasjon. Vi ser fleire prøver seg på turmål som dei ikkje ville ha gått utan det er ein trimpost. I fjor kom Eggenipa og Melkebakksteinen inn. Frå hausten kom Skitnevatnet og Skavegga inn igjen. Vi bereknar poeng på postane slik: 1 poeng per time fram til turmål pluss 1 poeng per høgdemeter frå naturleg startpunkt.

Digital registrering

Vi har merka oss ein stor framgang av digitale registreringar. No er det 314 som brukar Georeg. Dette  lettar oppteljingsjobben vår, men gjer det også enkelt for trimmarane å registrere seg og halde oversikt kor mange poeng ein sjølv og dei andre i laget har. I sesongen 2017-2018 var Fløtravarden berre ein digital post utan bok. Frå hausten i år er alle postane elektronisk. Husk at barn og andre som ikkje har smartphone med tilgang til Georeg, kan registrere seg via andre sin mobil når dei går i lag. Pass på at dei likevel må vere registrerte på nettet med eit 8-sifra tal, men det treng nødvendigvis ikkje vere eit mobilnummer.

  Registrerte personar

 

2017-2018

Registrerte besøk

 

2017-2018

Flølostøylen 314 2547
Fløtravarden 149 1854
Støyvastøylen 339 1456
Snøfjellet 206 1294
Tistamskaret 204 902
Melkebakksteinen – ny 153 334
Eggenipa – ny 223 326
Blånibba 101 242
Sandalsstøylen 111 210
Samla 1800 9165

 

Dei som har gjennomført alle postane i tre år får bronseplakaten, dei som har gjort det seks gongar får sølvplakaten.

3 år – bronse

 

8 stk.

Kari-Ann Flølo, Rita Bente Fløtre, Monrad Kleppe, Anne-Merete Kleppenes, Norunn Nybø, Birgitte M. Paulen, Marthe Paulen, Marion Bø
6 år – sølv

 

9 stk.

Anne-Marie Fammestad, Reidun Ask Flølo, Borgny Kristin Hetle, Kristina Hjelle, Oddny Kleppenes, Gerd Larsen, Grete Aa Sandal, Jørgen Aa Sandal, Regine Aa Sandal

 

 

 

 

Alle som har gått alle turar (51 stk.):

Johannes Hole                        Rita Bente Fløtre                                Johnny Skinlo

Oddny Kleppenes                  Birgitte Myklebust Paulen                 Grethe Aa Sandal

Gerd Larsen                            Norunn Nybø                                     Jannike Felde

Ellisiv Hetle                           Anne Merete Kleppenes                    Gudmund Egge

Gro Larsen Hjelle                   Kjell Paulen                                       Reidun Ask Flølo

Sissel Fonn Sårheim               Laila Jordanger                                  Anders Paulen

Finn Ove Jordanger                Sabine Exner                                      Kari Ann Flølo

Monrad Kleppe                      Marthe Paulen                                    Leidulf Myklebust

Jørgen Aa Sandal                   Solfrid Paulen Egge                           Borgny Kristin Hetle

Regine Aa Sandal                  Øyvind N. Fuglestrand                      Roger Hjelle

Kasper Olai Paulen                Anne Marie Fammestad                    Per Inge Seime

Gitte Anita Fløtre                   Eiril Paulen                                        Knut Fammestad

Lene Hjelle                             Camilla Heggen                                 Grete Nedreberg

Sissel Eide Reed                    Erlend Hetle                                       Lin Therese Solheim

Emma Fløtre                          Vegard Hetle                                      Elin Katrin Raad

Margit Røyseth Seime            Inghild Røyseth                                 Kristina Hjelle

Gunn Iren Ask                        Marion Bø                                          Lukas Hole                                     Jenny Flølo Kleppe

 

Kongane 2017-2018:

Trimpost   turar
Melkebakksteinen Karsten Hopland 50
Blånibba Rita Bente Fløtre 25
Eggenipa Rita Bente Fløtre 30
Støyvastøylen Solveig Lunde 78
Grønskreda/Snøfj Johannes Hole 130
Flølostøylen Johannes Hole 215
Fløtravarden Johannes Hole 168
Sandalsstøylen Grethe Aa Sandal 27
Tistamskaret Norunn Nybø 53

 

Premiering;  dei 3 med flest poeng i kvar klasse:

Premie:  Turhue. Delvis sponsa av Repix.

Flest poeng i klassa over 15 år:

1. Johannes Hole 2161
2. Rita Bente Fløtre 1828
3. Johnny Skinlo 1647

 

Flest poeng i klassa 15 år og yngre:

1. Ellisiv Hetle 483
2. Anders Paulen 273
3. Marthe Paulen 219

 

Over 50 poeng:  142  stk.

Johannes Hole 2161
Rita Bente Fløtre 1828
Johnny Skinlo 1647
Oddny Kleppenes 1321
Karsten Hopland 1163
Birgitte Myklebust Paulen 979
Grete Aa Sandal 886
Gerd Larsen 837
Norunn Nybø 814
Jannike Felde 734
Solveig Lunde 537
Ellisiv Hetle 483
Jostein Moldestad 461
Anne-Merete Kleppenes 457
Gudmund Egge 456
Gro Larsen Hjelle 385
Kjell Paulen 372
Reidun Ask Flølo 361
Sissel Fonn Sårheim 356
Kirsten Aune 351
Rakel Merkesdal 351
Laila Jordanger 346
Andreas Kvile 280
Asbjørn Paulen 279
Anders Paulen 273
Finn Ove Jordanger 265
Norbjørg Seime Bø 265
Sabine Exner 262
Kari Ann Flølo 239
Monrad Kleppe 225
Marthe Paulen 219
Leidulf Myklebust 200
Jørgen Aa Sandal 189
Solfrid Paulen Egge 188
Mette Carlsen 187
Kari Paulen 186
Målfrid Solheim 175
Kari-Ann Flølo 175
Erlend Flølo 174
Marita Kleppenes Sårheim 171
Linda Bergheim Eide 171
Britt Bakka Henriksen 166
Regine Aa Sandal 163
Borgny Kristin Hetle 163
Øyvind N. Fuglestrand 155
Sissel Myklebust 152
Marit Moldestad 151
Ingrid Langeset Bø 150
Mona Merkesdal Hole 150
Roger Hjelle 148
Rannveig Fugle 146
Helene Gåsemyr 144
Kasper Olai Paulen 143
Oddleif Egge 140
Greta S. Veien 139
Brita Sandal 139
Odd Hjelle 138
Turid Hjelle 138
Anette Støyva 137
Anne-Marie Fammestad 135
Gunnhild Helle 135
Per Inge Seime 132
Gunn Iren Ask 132
Turid Skåden Aarreberg 129
Gitte Anita Fløtre 128
Eiril Paulen 126
Knut Fammestad 126
Jon Fossheim 125
Birger Støyva 124
Lene Hjelle 122
Camilla Heggen 116
Mathias Aa  Sandal 116
Roy Seime 115
Frank Ryland 114
Grete Nedreberg 113
Synnøve Hetle Aspheim 112
Sissel E. Reed 110
Jenny Flølo Kleppe 109
Erlend Hetle 107
Tom Kvile 106
Øyvind Fure 105
Olav S Egge 105
Irene M. Lunde 102
Emma Fløtre 99
Kjell Gåsemyr 99
Oddveig Seime Bø 98
Jørgen Fure 98
Ingeborg Dale 96
Aslaug Østenstad 96
Jon Gåsemyr Byrkjelo 96
June K. Sårheim 95
Linda F. Kandal 94
Kjetil Fløtre 93
Lin Therese Solheim 92
Synnøve Førde 91
Vegard Hetle 90
Arvid Jordanger 90
Rune Fure 87
Elin Katrin Raad 86
Luka Hole 91
Åshild B. Hetle 84
Jan Carlsen 84
Berit E. Sørland 82
Magnar Rune Hole 81
Sandra K. Sårheim 80
Rikke Marie s. Jordanger 79
Anne Svangtun 79
Miriam Kvandal 79
Ingvild Reed 78
Milla Hole 77
Ellen Skipenes 75
Kjetil Løkke Vie 72
Bjørn Sårheim 69
Marion Bø 68
Olina Solheim 66
Endre F. Kvile 65
Reidar Sandal 64
Jannecke Solheim 63
Stig-Henning Merkesdal 63
Morten Fløtre 63
Laila Fossheim 62
Emma F. Kvile 61
Jostein Brudevoll 61
Anna Gil 60
Bjarne Egge 60
Leif Heggheim 60
Kristina Hjelle 58
Tom Skinlo 57
Thomas M. Kvile 56
Leif Øystein Felde 55
Margit R. Seime 55
Elin Merete Stensaker 55
Kari Jordanger 54
Sølvi Gåsemyr 54
Inghild Røyseth 53
Kåre Hetle 53
Anne Marie Fløtre 53
Kjell Reed 52
Bente Ellingsvåg 51
Turid Nerhus 51
Edvin Bolstad 51
John Inge Sørland 51