Poeng 2019

Digital registrering

I år var det første gongen vi berre har hatt digital registrering. Erfaringane er gode og systemet fungerer jamt over bra. Vi har no kutta ut å telje opp bøkene, og det har resultert i ein nedgang på ca. 1/3 av registreringane. Likevel har vi også postar som faktisk har gått opp, det gjeld Eggenipa og Blånibba. Husk at barn og andre som ikkje har smarttelefon med tilgang til Georeg, kan registrere seg via andre sin mobil når dei går i lag. Pass på at dei likevel må vere registrerte på nettet med eit 8-sifra tal. 

Nye postar

Slik som dei føregåande åra vart nokre av trimpostane bytta ut. Dette gjer vi for å få litt variasjon. Vi ser at fleire prøver seg på turmål som dei ikkje ville ha gått utan at det er ein trimpost. Skavegga og Skitnevatnet blei nye postar i 2018-2019. Sandalsstøylen gjekk ut. I inneverande sesong har vi ikkje forandra på desse 10 postane. Vi bereknar poeng på postane slik: 1 poeng per time fram til turmål pluss 1 poeng per høgdemeter frå naturleg startpunkt.

Berre breimningar

226 Breimningar eller folk med tilknyting til Breim har registrert seg på postane våre. Blånibba er ein post som også fjelltrimmen i Stil brukar. Elles merkar Fløtravarden og Snøfjellet seg ut med at dei er populære fjell for andre enn breimningar. For å halde systemet enkelt, tel vi likevel berre opp breimningar og ser vekk frå andre. Dersom nokon frå andre kantar derimot gjer ein skikkeleg innsats for å klatre i resultatlistene våre, så vil vedkomande sjølvsagt visast igjen. Vi er veldig glade for at vegen opp mot Flølostøylen blir brukt av så mange frå heile Gloppen. Vegen er lett tilgjengeleg i alle årstider og blir gjerne preparert som første langrennsløype, når det er lite snø elles i terrenget.

På litt lengre sikt kan det vere ein god ide å sjå om ein ikkje kan samarbeide med dei andre idrettslaga i Gloppen om eit felles opplegg.

 

 

Tal personar

2018-2019

Tal registrerte besøk

2018-2019

Flølostøylen

164

1901

Fløtravarden

138

1063

Støyvastøylen/

Bjørnereimstøylen

150

910

Snøfjellet/Grønskrea

105

686

Tistamskaret

100

598

Melkebakksteinen

89

351

Eggenipa

83

162

Blånibba

104

253

Skavegga – ny

96

370

Skitnevatnet – ny

77

99

Samla

226 reg. brukarar

6393

Dei som har gjennomført alle postane i tre år får bronseplakaten, dei som har gjort det seks gongar får sølvplakaten.

 

3 år – bronse

4 stk.

Gudmund Egge, Johannes Hole, Kasper Olai Paulen, Kjell Paulen

6 år – sølv

4 stk.

Erlend Hetle, Vegard Hetle, Inghild Røyseth, Per Inge Seime

 

Desse 53 har registrert seg på alle postane:

Johannes Hole, Jonny Skinlo, Karsten Hopland, Rita Bente Fløtre, Gerd Larsen, Jannike Felde, Lin Therese Solheim, Jostein Moldestad, Birgitte Paulen, Ellisiv Hetle, Solveig Lunde, Leidulf Myklebust, Kari Ann Flølo,Oddny Kleppenes, Gudmund Egge, Marthe Paulen, Reidun Ask Flølo,Gro Hjelle, Sabine Exner, Grete Aa Sandal, Marion Bø, Laila Jordanger, Anders Paulen, Finn Ove Jordanger, Borgny Kristin Hetle, Anne Merete Kleppenes, Bjarne Egge, Kasper Olai Paulen, Knut Fammestad, Tone Lise Jacobsen, Jørgen Aa Sandal, Jenny Flølo, Eva Marie Felde, Grete Nedreberg, Vegard Hetle, Anne Svangtun, Erlend Hetle, Elin Merete Stensaker, Kjell Paulen, Monrad Kleppe, Kai Petter Sårheim, Milla Hole, Sissel Eide Reed, Birger Støyva, Luka Hole, Astrid Gåsemyr, Regine Aa Sandal, Elin Katrin Raad, Kasper Stensaker, Per Inge Seime, Kristina Hjelle, Aslak Felde Sårheim, Inghild Røyseth.

Kongane/Dronningane 2018-2019:

Trimpost

 

turar

Flølostøylen

Johannes Hole

166

Fløtravarden

Johannes Hole

99

Støyvastøylen

Gerd Larsen

71

Snøfjellet

Johannes Hole

81

Tistamskaret

Norunn Nybø

79

Melkebakksteinen

Karsten Hopland

80

Eggenipa

Rita Bente Fløtre

40

Blånibba

Ellisiv Hetle

15

Skavegga

Karsten Hopland

30

Skitnevatnet

Leidulf Myklebust

10

 

Premiering;  dei 3 med flest poeng i kvar klasse:

Premie:  Buff. Sponsa av Repix.

Flest poeng i klassa over 15 år:

1. Johannes Hole

1660

2. Johnny Skinlo

1213

3. Norunn Nybø

1108

 

Flest poeng i klassa 15 år og yngre:                                       

  1. Ellisiv Hetle

648

2. Marthe Paulen

319

3. Anders Paulen

215

 

Over 100 poeng: 

  1.  

Johannes Hole (69-Mann)

1660

2.

Johnny Skinlo (68-Mann)

1213

3.

Norunn Nybø (53-Kvinne)

1108

4.

Karsten Hopland (75-Mann)

1063

5.

Rita Bente H. Fløtre (50-Kvinne)

1043

6.

Gerd Larsen (72-Kvinne)

883

7.

Jannike Felde (45-Kvinne)

753

8.

Lin Therese Solheim (46-K)

744

9.

Jostein Moldestad (72-Mann)

660

10.

Ellisiv Hetle (15-K)

648

11.

Birgitte Paulen (42-K)

644

12.

Solveig Lunde (71-K)

532

13.

Leidulf Myklebust (67-Mann)

405

14.

Kari-Ann Flølo (56-Kvinne)

363

15.

Sissel Fonn Sårheim (59-Kvinne)

358

16.

Rakel Merkesdal (78-K)

342

17.

Ingrid Langeseth Bø (67-K)

330

18.

Oddny Kleppenes (56-K)

330

19.

Marit Johanne Moldestad (73-K)

329

20.

Marthe Paulen (11-K)

319

21.

Gudmund Egge (42-Mann)

319

22.

Erlend Flølo (30-Mann)

293

23.

Reidun Ask Flølo (58-Kvinne)

285

24.

Gro L Hjelle (42-Kvinne)

282

25.

Norbjørg Seime Bø (70-K)

282

26.

Asbjørn Paulen (64-Mann)

280

27.

Synnøve Førde (42-K)

257

28.

Sabine Exner (52-Kvinne)

246

29.

Grete Aa Sandal (43-K)

236

30.

Marion Bø (39-K)

233

31.

Laila Jordanger (49-K)

226

32.

Sissel Myklebust (65-Kvinne)

223

33.

Anders Paulen (13-Mann)

215

34.

rannveig fugle (39-K)

209

35.

Finn Ove Jordanger (55-Mann)

204

36.

Borgny Kristin Hetle (12-K)

200

37.

Anne-Merete Kleppenes (48-K)

186

38.

Bjarne Egge (41-Mann)

184

39.

Kasper olai Paulen (8-Mann)

179

40.

Roger Hjelle (42-Mann)

175

41.

Kari Paulen (63-K)

174

42.

Knut Fammestad (70-Mann)

170

43.

Synnøve Hetle Aspheim (51-Kvinne)

166

44.

Arvid Jordanger (66-Mann)

166

45.

Eiril Paulen (5-K)

153

46.

Tone Lise Jacobsen (48-K)

148

47.

Jørgen Aa Sandal (9-Mann)

140

48.

Marita Kleppenes Sårheim (31-K)

136

49.

Jannicke Evelyn Solheim (49-K)

135

50.

Jenny Flølo (18-K)

135

51.

Eva Marie Felde (38-K)

133

52.

Grete Nedreberg (35-K)

128

53.

Vegard Hetle (6-Mann)

127

54.

Toke Nordblom (36-Mann)

124

55.

Anne Svangtun (44-K)

121

56.

Erlend Hetle (11-Mann)

115

57.

Solfrid Paulen Egge (60-Kvinne)

114

58.

Mona Merkesdal Hole (58-K)

114

59.

Elin Merete Stensaker (52-K)

113

60.

Øyvind Nes Fuglestrand (48-Mann)

111

61.

Kjell Paulen (41-Mann)

106

62.

Monrad Kleppe (62-Mann)

106

63.

Helene Gåsemyr (28-K)

102

64.

Sandra Kleppenes Sårheim (20-K)

102

65.

  1. Hans Espen Kollbotn (40-Mann)

100