Styret

Sjå tidlegare år på undersidene til høgre.

Dette er det nyvalte styret i 2020

Leiar Astrid Volle

Sekreter Britt Bakka

Nettansvarleg Sabine Exner

Styremedlem Rune Fure

Styremedlem Jon Fossheim

Ingen i styret har trekt seg og vi fortset som før.