Styret

Sjå tidlegare år på undersidene til høgre.

Dette er det nyvalte styret i 2018

Leiar Astrid Volle

Sekreter Britt Bakka

Nettansvarleg Sabine Exner

Styremedlem Rune Fure

Styremedlem Jon Fossheim

Ingen i styret har trekt seg, men Jon går av som leiar, men fortset heldigvis i styret. Han har vore med i styret sidan 2001 og som leiar sidan 2006. Fantastisk!

Astrid Volle blei valt einstemmig til vår nye leiar. Gratulerar.