Styret i 2016 og 2017

Dette er styret i 2017

Jon Fossheim, leiar

Sabine Exner, nettsideansvarleg

Astrid Volle Støyva, skrivar

Rune Fure

Britta Bakka Henriksen