Styret i 2013

Jon Fossheim, leiar

Silje Årdal, skrivar (ny)

Greta Sårheim Veien, styremedlem

Sabine Exner, nettsideansvarleg

Janne Helen Seime, styremedlem

Solfrid Paulen Egge forlot styret i denne omgangen. Takk for godt arbeid og ikkje ver altfor trygg på at vi ikkje treng kompetansn din også i denne sesongen.