Styret i 2014

Jon har fått seg nytt styret i trimgruppa i 2014
Jon Fossheim, leiar

Silje Årdal, skrivar

Sabine Exner, nettsideansvarleg

Gro Larsen Hjelle (ny)

Rune Fure (ny)

Greta Sårheim Veien seier takk for seg etter 6 år i styret og Janne Helen Seime etter 2 år. Vi takkar for den gode innsatsen.