Styret i 2015

Årsmøtet til Jon blei halden hos Jon og det blei valgt dette styret for 2015:
Jon Fossheim, leiar

Astrid Volle Støyva, skrivar (ny)

Sabine Exner, nettsideansvarleg

Gro Larsen Hjelle

Rune Fure

Sile Årdal seier takk for seg etter 2 år i styret. Vi takkar for den gode innsatsen i styret og for skrivarjobben.