Turar 2018

Oppdatert plan etter styremøte 26.4.18. NB. Følg med, forandringar kan skje plutseleg!

Onsdagsturane

13. juni, kl. 18.00 Sandalsstøylen, oppmøte ved Sandal grendahus, turleiar Rune Fure

27. juni, kl. 18.00 Frå Meieriet til Melkebakksteinen, turleiar Jon Fossheim

8. august, kl. 18.00 Steffastøylen – Fløtravarden, turleiar Britt Bakka Henriksen

22. august, kl. 18.00 Høygarden – Røsskleivvatnet

Topptur

26. august (obs – ny dato!): Ryssdalen – Ryssdalshornet – Restøylen, https://www.ut.no/tur/2.15232/ turleiar Sabine Exner

Reinløpet

9. september