Turar 2018

Oppdatert plan etter styremøte 26.4.18. NB. Følg med, forandringar kan skje plutseleg!

Onsdagsturane

13. juni, kl. 18.00 Sandalsstøylen, oppmøte ved Sandal grendahus, turleiar Rune Fure

27. juni, kl. 18.00 Frå Meieriet til Melkebakksteinen, turleiar Jon Fossheim

8. august, kl. 18.00 Steffastøylen – Fløtravarden, turleiar Britt Bakka Henriksen

22. august, kl. 18.00 Høygarden – Røsskleivvatnet – avlyst pga. det er meldt svært mykje nedbør

Topptur

26. august (obs – ny dato!): Ryssdalen – Ryssdalshornet – Restøylen, https://www.ut.no/tur/2.15232/ turleiar Sabine Exner – avlyst

Reinløpet

9. september