Turar 2019

Det har vore heller dårleg oppslutning på onsdagsturane, og i fjor var det vanskeleg å gjennomføre fleire turar på grunn av dårleg vær og høg vassføring.

I år vil vi prøve med litt færre turar og gjennomføre desse på søndagar for å sjå om dette kan samle fleire deltakarar enn ettermiddagsturar. Ein vil då prøve litt lengre turar sidan ein då har betre tid.

Sjekk Undersidene til høgre her for meir info.

Trimturar

Søndag, 16. juni     Skitnevatnet (ansv. Rune)

Søndag, 7. juli       Høygarden – Røsskleivvatnet – Veten (?) (ansv. Astrid)

Søndag, 11. august     Støyl-til-støylsturen

Topptur

25. august (alternativ dato 1. september): Ryssdalen – Ryssdalshornet – Restøylen-Lyngneset, https://www.ut.no/tur/2.15232/ turleiar Sabine Exner/m.fl.

Reinløpet

15. september