Turar 2021

13. juni. Høygarden – Røsskleivvatnet (ev. + Veten) med Astrid Volle. Oppmøte ved Coopen på Reed, kl. 11.00.

27. juni. Strupen i Myklebustdalen. Med Vegard Myklebust og Rune Fure. kl. 11.00

4. juli Presteråsa. Frå fjordhestgarden til Råda/Seimsstøylen og vidare til Årdalsstøylen, kl. 11.00. Påmelding for dei som treng skyss tilbake. Med Sabine Exner, m.fl.

12.7.-1.8. Sommertrim med 4 postar. Registrer deg med QR-kode på 4 postar. Gravavatnet, Lonevatnet, Kvile kulturminnesti, elvavegen i Bø. Uttrekkinga av gevinstar. Deltakaravgift

8.8. Støyl-til støylsturen. 16 støylar som perler på ei snor frå Utviken til Hunskårsstøylen. Med Sabine Exner

29.8.-5.9. Reinløpsveka, nytt konsept. Gå når det passar for deg. Registrer deg på 3 QR-postar. Uttrekkinga av gevinstar. Deltakaravgift.