29.8. Presteråsa

Tore-prest er ein av initivtivtakarane til å rydde råsa frå Råd til Råda/Seimsstøylen. Han blir med oss som kjentmann.

Oppmøte på Fjorhestgarden kl. 11.00. Ca. 5 timar med pausar. Vi går i roleg tempo frå masta opp til Råda/Seimsstøylen. Returen tar vi ned til Seime. Ta med niste, drikke, fjellsko og godt med klede. Trimgruppa kan om ønskeleg ordne skyss tilbake frå Seime til Fjordhestgarden.

Turavgift: kr 50,-. For medlemmer i BBIL er turavgifta frivillig. Vipps #101496 eller overfør til kontonummer 3710 07 00248. Merk med «Trimgruppa»

Meir info (Sabine Exner 48053040)