4.7.21 Presteråsa

Avlyst pga. fare for tordevêr og store nedbørsmengder!

Oppmøte på Fjorhestgarden kl. 11.00. Ca. 4 timar. Vi går i roleg tempo frå masta opp til Råda/Seimsstøylen. Etter pausen går vi vidare til Årdalsstøylen. Viss nokon heller vil gå tilbake til utgangspunktet kan det også gjerast.

Ta med niste, drikke og passeleg klede. Trimgruppa kan ordne skyss tilbake frå Årdalsstøylen til Fjordhestgarden. Meld i frå innan laurdag, 3.7., kl. 16.00 om du treng skyss.

Turavgift for dei som treng skyss tilbake: kr 100 (inkl. bompengar). Vipps #101496 eller overfør til kontonummer 3710 07 00248. Merk med «Trimgruppa»

Meir info (Sabine Exner 48053040)