Trim

 • 8.8.: Onsdagstur med trimgruppa

  Heten er over for denne gongen, og vi kan trimme igjen.

  Denne onsdagen går vi turen: Steffastøylen - Fløtravarden

  8. august, kl. 18.00.

  Opmøte på parkeringsplassen på Utviken, så kjører vi ned til Steffastøylen, der vi parkerar.

  Turen tar ca. 2 timar. Ta gjerne med litt niste og drikke.

  Turleiar Britt Bakka Henriksen

  Les meir

 • Onsdagstur til Melkebakksteinen

  Det er begynt ein ny finvêrsperiode og det passar fint for vår 2. onsdagstur. Viss det er lenge sidan du har gått turen kan det vere lurt å friske opp minnene, no har vi fått mykje betre sti og god merking.

  Onsdag, 27.6.18, kl. 18.00

  Oppmøte ved Meieriet.

  Turen er berekna til å ta ca. 3 timar.

  Fin tur som passar for alle. Ta med mat og drikke+gode klede. Fantastisk utsyn av av bygda vår frå steinen.

  Jon Fossheim

   

   

  Les meir

 • Onsdagstur til Sandalsstøylen

  Det blei ein flott tur i (overraskande) strålande vêr. Les meir her http://www.breimsbygda.no/trim/turar-2015/13-juni-2018-sandalsstoylen/

   

   

  Husk årets første onsdagstur i morgon, 13.juni.

  Turen til Sandalsstøylen rekk vi i siste liten før det blir eit vêrskifte.

  Oppmøte: Ved Sandal grendahus, kl. 18.00.

  Turleiar: Rune Fure

  Les meir

 • Trimgruppa med årets aktivitetsprogram

  Turane og aktivitetane er bestemte, fordelte og kalendarfesta.

  Sjekk årets aktivitetar, dugnadar, styret og Breimstrimmen her http://www.breimsbygda.no/trim/

  God tur!

  Les meir

 • Trimgrupppa har fått ny leiar

  7. februar blei årsmøtet i Trimgruppa avvikla.

  Vi møttes heime med Jon og gjekk gjennom dei vanlege årsmøtesakene. Vi hadde også tid å sjå litt på aktivitetane framover, utan å bestemme noko enda. Kanskje det vert topptur til Ryssdalshornet? I så fall vil vi gå frå Ryssdalen og etter toppen fortsette vidare til Restøylen og ned til parkeringsplassen i Lyngneset.

  Ingen i styret har trekt seg, men Jon går av som leiar, men fortset heldigvis i styret. Han har vore med i styret sidan 2001 og  som leiar sidan 2006. Fantastisk!

  Astrid Volle blei valt einstemmig til vår nye leiar. Gratulerar.

  Det nye styret ser difor slik ut:

  Leiar                    Astrid Volle

  Sekreter              Britt Bakka

  Nettansvarleg   Sabine Exner

  Styremedlem     Rune Fure

  Styremedlem     Jon Fossheim

  Du kan lese Jon si årsmelding her.

  Les meir

 • Årsmøte i Trimgruppa 7.februar 2018

  Onsdag 7. februar 2018 kl. 20.00 hjå Jon Fossheim

  Alle er velkomne.

   

  SAKLISTE

  1.Godkjenning av sakliste

  2.Val av møteleiar

  3.Val av skrivar

  4.Årsmelding

  5.Rekneskap

  6.Arbeidsplan

  7.Budsjett for 2018

  8.Val

  9. Div.innkomne saker

   

  STYRET 2017

  Leiar                 Jon Fossheim

  Sekræter          Astri Volle

  Nettansvarleg Sabinne Exner

  Styremedlem  Rune Fure

  Styremedlem  Britt Bakka

  Les meir

 • Resultat Breimstrimmen 2016-2017

  Vi har kåra vinnarane på Idrettsbasaren, søndag, 26.11. Her kjem oversikt over poengfordelinga.

  Les meir her.

  Les meir

 • Poenga til Breimstrimmen er opptelde

  Styret har jobba på spreng for å bli ferdig med oppteljinga av poenga. Heldigvis har mange registrert seg på Georeg, så det var mindre i bøkene. Viss nokon registrerer seg digitalt og i tillegg skriv seg i bøkene utan å kommentere det (t.d. ved å skrive Georeg bak namnet), blir det telt opp dobbelt. Det er uheldig, men uansett kan dette bli siste sesong at poenga frå bøkene blir registrerte. Husk at du kan registrere barn som ikkje har smartphone via den vaksne sin mobil. Du må berre forandre nummeret i displayet.

  Kom på idrettsbasaren i Breimshallen på søndag. Her får du vite kven som har kome til topps i Breimstrimmen.  Dei som har gått på alle 9 postar blir registrerte. Dei som har klart dette for 3. eller 6. gong får bildeplakat ved oppmøte på basaren. Vi tek alltid litt forbehold om vi har fått med oss alle. Sjekk om du er blant dei som har klart alle postar i år. Viss du meiner noko er feil, ta gjerne kontakt med Sabine (48053040).

  Jonny Skinlo, Johannes Hole, Rita Bente Fløtre, Norunn Nybø, Gerd Larsen, Oddny Kleppenes, Jannike Felde, Knut Fammestad, Monrad Kleppe, Reidun Ask Flølo, Birgitte Myklebust Paulen, Sabine Exner, Anne Merete Kleppenes, Ellisiv Hetle, Marthe Paulen, Anders Paulen, Borgny Kristin Hetle,Gro Larsen Hjelle, Øyvind Fure, Anne Mari Fammestad, Regine Aa Sandal, Marion Bø, Gudmund Egge, Jørgen Aa Sandal, Elin Katrin Raad, Else Tømmerstøl, Erlend Hetle,  Rune fure, Roger Hjelle, Per Inge Seime, Jørgen Fure, Ranveig Fugle, Reidar Sandal, Mathias Aa Sandal, Vegard Hetle, Håvard Hetle, Kristina Hjelle, Sissel Eide Reed, Inghild Røyseth, Grete Aa Sandal, Åse Margrete Seime, Margit R. Seime.

   

  Les meir

 • Eldsjelpris og Stimulansepris 2017

  Breimsbygda idrettslag ber om forslag til Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2017. Frist for innsending av forslag er 12.november. Les meir om kriteria til Årets eldsjel og Stimulanseprisen. På bildet ser du Robert Andre Moldestad som fikk Stimulanseprisen 2015.

  Les meir

 • Treningstider 2017-2018

  Haustferien er over og det betyr at idrettslaget set i gang alle aktiviteter for vinterhalvåret. Vi har laga ei oversikt som du finn her, eller få oppdatert oversikt i vår nettbaserte kalender. Vi ynskjer nye og gamle medlemmer velkomen til ein aktiv haust og vinter!

  Les meir

 • Obs! Endringar ved Breimstrimmen-registrering på Fløtravarden

  Vi pleier å ha både elektronisk registrering og bøker på trimpostane våre. Unnataket var Fløtravarden i fjor, som berre var elektronisk i fjor. I tillegg hadde vi ei barnebok for ungar og eldre som ikkje har smartphone. Denne løysinga fungerte dessverre ikkje. Mange har skrive seg i bøkene sjølv om dei har smartphone, dette gjer teljejobben uhyre vanskeleg. Difor gjeld berre elektronisk registrering i år. Også barn utan mobil kan registrere seg hos Georeg. Dei må då velge eit 8-sifra nr. som ikkje blir brukt som mobilnr. elles. (ikkje bruk nr. som begynner med 4 og 9). Når barna går i lag med andre som har Georeg på smartphonen kan dei registrere barnet. Det er berre å byte ut nr. i displayen. Det kan ein gjere så mange gongar ein vil.

  Andre utan smartphone kan notere ned sine turar og ved utgangen av sesongen melde inn resultatet til Astrid Volle.

  Utvikling går i retning app-baserte løysingar. Vi hjelper deg gjerne å kome i gang med Georeg.  I STIL på Sandane har dei kutta ut alle trimbøkene og satsar berre på elektronisk registrering. Vi vil gjerne høyre meininga di. Skal vi i næraste framtida kutte ut bøkene og satse fullt på telefonregistrering? Dette kan opne opp for fleire postar i Breim og samarbeid med andre lag i kommunen. Kjør debatt! Kva meiner du? Bruk gjerne Facebook-sida vår eller ta kontakt med oss i styret.

  Les meir

 • Siste veke før nye Breimstrimmen-sesong startar

  No er det siste sjans for å sanke trimpoeng og besøke postar som du kanskje enda manglar. Den elektroniske registreringa vil avsluttast/starte på nytt ved midtnatt 30. september. Bøkene blir byta ut i tur og orden. På Restøylen har boka blitt tatt ned. Her må du bruke GEOREG eller gi beskjed til Sabine (48053040) dersom du vil føre deg inn i boka denne veka. Vi har no 102 brukarar av den digitale registreringa. NB. Dersom du registrerer deg med mobil og likevel vil skrive det i boka, må du skrive GEOREG i parantes eller elles markere at du allereie har blitt registrert. Dobbelregistrering er juks!

  Les her kva som blir dei nye og gamle turmål for neste sesong.

  God tur og nyt for all del det herlege vêret og dei flotte fargane på tampen av sommaren/hausten. Sabine

   

  Les meir