Trim

 • Resultat Breimstrimmen 2017-2018

  I kveld var det idrettsbasar til BBIL med flott oppmøte.

  Trimguppa delte ut bronse- og sølvplakatar samt vinnarhuer til dei 3 med mest trimpoeng over og under 15 år.

  Sjå heile resultatliste her

  Les meir

 • Oppteljing av Breimstrimmen pågår . . .

  . . . og vi er faktisk snart i mål.

  Dette var siste år med å prøve å finne ut av uleselege handskrift utviska av regn og snø. Registrering i bok er over i Breimstrimmen. På idrettsbasaren søndag, 25.11. skal dei 3 beste i klassane over og under 15 år premierast. I tillegg delar vi ut diplomar.

  Du får bronsediplom: 3 x alle postane

  Du får sølvdiplom: 6 x alle postane.

  Vi meiner å ha funne dei rette 51 personane som har klart årets mål. Sjå lista under. Viss du er sikker på at du har vore på alle, og ikkje står på lista, så meld frå til ein av oss i styret.  Sabine (48053040)

  Johannes Hole                        Rita Bente Fløtre                                Johnny Skinlo

  Oddny Kleppenes                  Birgitte Myklebust Paulen                 Grethe Aa Sandal

  Gerd Larsen                            Norunn Nybø                                     Jannike Felde

  Ellisiv Hetle                           Anne Merete Kleppenes                    Gudmund Egge

  Gro Larsen Hjelle                   Kjell Paulen                                       Reidun Ask Flølo

  Sissel Fonn Sårheim               Laila Jordanger                                  Anders Paulen

  Finn Ove Jordanger                Sabine Exner                                      Kari Ann Flølo

  Monrad Kleppe                      Marthe Paulen                                    Leidulf Myklebust

  Jørgen Aa Sandal                   Solfrid Paulen Egge                           Borgny Kristin Hetle

  Regine Aa Sandal                  Øyvind N. Fuglestrand                      Roger Hjelle

  Kasper Olai Paulen                Anne Marie Fammestad                    Per Inge Seime

  Gitte Anita Fløtre                   Eiril Paulen                                        Knut Fammestad

  Lene Hjelle                             Camilla Heggen                                 Grete Nedreberg

  Sissel Eide Reed                    Erlend Hetle                                       Lin Therese Solheim

  Emma Fløtre                          Vegard Hetle                                      Elin Katrin Raad

  Margit Røyseth Seime            Inghild Røyseth                              Kristina Hjelle

  Gunn Iren Ask                        Marion Bø                                         Jenny Flølo Kleppe

   

   

  Les meir

 • Brua til Skitnevatnet

  Skal du ta turen til Trimposten ved Skitnevatnet bør du gå over brua ved kraftverket på Myklebuststøylen. Brua på støylen blir tatt vekk om vinteren.

  Les meir

 • Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2018

  Breimsbygda idrettslag ber om forslag til Årets eldsjel og Stimulanseprisen 2018. Frist for innsending av forslag er 12.november. Les meir om kriteria til Årets eldsjel og Stimulanseprisen. På bildet ser du Jannike Felde som vart tildelt Årets eldsjel 2017.

  Les meir

 • Berre 1 veke igjen av årets Breimstrimmen.

  15. september blir bøkene samla inn for siste gong. Deretter er det berre Georeg-registreingar som gjeld.

  Vi har lagt inn nye postar. Les meir om nye Breimstrimmen her.

  Les meir

 • Vanskeleg tilkome til Sandalsstøylen

  Varselskilt har det vore lenge, men no er også brua i starten på råsa ganske øydelagt.

  Det fleste vel å gå via Fossheimstøylen. I neste sesong skal vi ikkje ha post her.

  Men vi skal ha 2 andre i tillegg til dei vi har: Skavegga og Skitnevatne på ruta mellom Myklebustdalen og Stardalen.

   

   

  Les meir

 • Reinløpet - resultat

  Og slik gjekk det på Reinløpet 2018:

  Vi fekk ha Reinløpet siste dagen før det store regnet sette inn. Det var fint vêr, men litt kalde  vind.

  Vi klarte å unngå kollisjon med presentasjonen av dei nye konfirmantane, men det var visst også ei handballturnering ein plass. Nokon var smarte og starta før den offisielle registreringa begynte for å vere med på begge delar.

  Av dei 56 (utan hjelparar på Støyvastøylen) som registrerte på løpet, trekte vi 3 vinnarar som fekk kvar si t-skjorte. Vi gratulerer Linn Kristin Øren, Lena Exner og Marte Beate Nerhus Fure.

  Gullmerke (9 gongar): Kåre Hetle, Anton Kleppe

  Sølvmerke (6 gongar): Jostein Nerhus Eide

  Bronsemerke (3 gongar): Kristin Felde, Jakob Felde, Åse Heggdal, Kari Paulen, Aslak Felde Sårheim

  Diplom (1. gong): Lena Exner, Anna Essel, Per Berge, Linn Kristin Øren, Arnfinn Øren, Hanne Øren, Sunniva Øren Lerigul, Oliver Holvik Øren, Severin Øren Sele, Lune Van Hulst, Monrad Kleppe, Julie Nerhus Eide, Olina Roset, Heidi Fure, Teli Håvik, Anna Felde Hasund

   

   

   

  Reinløpet i 2018 blir no på søndag, 9.9.18

  Registrering til kl. 10.30 – 12.00.

  Møt opp på parkeringsplassen på Sandtaket på Utviken.

  Startkontingent er for vaksne 50 kr, for barn 30 kr og for familiar 100 kr.

  Som tidlegare trekker vi flotte t-skjorter med Reinløpet-motiv blant alle som har gått turen.

  Husk å gå ruta via Torheimstøylen. På Støyvastøylen ventar kaffi, saft, frukt og sjokolade. Fint om alle stikk innom her.

  For å utdelt premien, diplom og få kjøpt bronse/sølv-og gullmerke, må ein ha komt ned igjen til kl. 15.00.

  Du får vite kor mange gongar du har gått allereie ved start. Diplom får alle som går for 1. gong.

  Velkomen og god tur på ein fin haustdag. Ver med å halde ein god gamal tradisjon i hevd.

  P.S. får vi eit gjensyn med reinen?

  Les meir

 • Trimgruppa avlyser

  • Høygarden - Røsskleivvatnet, onsdag 22.8. og
  • Ryssdal - Ryssdalshornet - Restøylen, søndag, 26.8.

  Men vel møtt til Reinløpet, søndag 9.9.18, meir info kjem etter kvart.

  Les meir

 • 8.8.: Onsdagstur med trimgruppa

  Heten er over for denne gongen, og vi kan trimme igjen.

  Denne onsdagen går vi turen: Steffastøylen - Fløtravarden

  8. august, kl. 18.00.

  Opmøte på parkeringsplassen på Utviken, så kjører vi ned til Steffastøylen, der vi parkerar.

  Turen tar ca. 2 timar. Ta gjerne med litt niste og drikke.

  Turleiar Britt Bakka Henriksen

  Les meir

 • Onsdagstur til Melkebakksteinen

  Det er begynt ein ny finvêrsperiode og det passar fint for vår 2. onsdagstur. Viss det er lenge sidan du har gått turen kan det vere lurt å friske opp minnene, no har vi fått mykje betre sti og god merking.

  Onsdag, 27.6.18, kl. 18.00

  Oppmøte ved Meieriet.

  Turen er berekna til å ta ca. 3 timar.

  Fin tur som passar for alle. Ta med mat og drikke+gode klede. Fantastisk utsyn av av bygda vår frå steinen.

  Jon Fossheim

   

   

  Les meir

 • Onsdagstur til Sandalsstøylen

  Det blei ein flott tur i (overraskande) strålande vêr. Les meir her http://www.breimsbygda.no/trim/turar-2015/13-juni-2018-sandalsstoylen/

   

   

  Husk årets første onsdagstur i morgon, 13.juni.

  Turen til Sandalsstøylen rekk vi i siste liten før det blir eit vêrskifte.

  Oppmøte: Ved Sandal grendahus, kl. 18.00.

  Turleiar: Rune Fure

  Les meir

 • Trimgruppa med årets aktivitetsprogram

  Turane og aktivitetane er bestemte, fordelte og kalendarfesta.

  Sjekk årets aktivitetar, dugnadar, styret og Breimstrimmen her http://www.breimsbygda.no/trim/

  God tur!

  Les meir